Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük olvassa végig figyelmesen!

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
Az adatkezelő:
cégnév: Literatura Medica Kiadó Kft. (a továbbiakban: „adatkezelő”)
székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a.,
nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: cg. 01-09-070334
NAIH adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-52192/2012 és NAIH-52191/2012

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő tisztában van a személyes adatok védelmének fontosságával, és a felhasználók személyes adatainak kezelésekor kiemelten figyel ezek megőrzésére. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az általa vállaltaknak és a hatályos jogi szabályozásnak. Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a kapcsolódó rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az adatkezelő.

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) az adatkezelő nem vesz igénybe.
Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során biztosítja,
• hogy a kezelt adatok csak és kizárólag az arra feljogosítottak számára teszi hozzáférhetővé,
• az adatkezelés hitelességét,
• a kezelt adatok változatlanságát,
• hogy a kezelt adatok ne legyenek hozzáférhetőek jogosulatlanok számára.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen weboldal tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban: „MESZK”) nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti kifejezetten azt, hogy a MESZK támogatja az oldalt, vagy az ilyen weboldalak által bemutatott termékeket és szolgáltatásokat.

Az hivatasunk.hu szolgáltatója mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint nem teszi közzé, és az adatok megfelelő védelméről gondoskodik.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a WEB-hely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Mivel az adatközlés jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a kommunikációs csatornán az Ön személyes adatainak védelmét az adatkezelőnek nem áll módjában biztosítani.

A Literatura Medica Kiadó Kft. mindent megtesz azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak, naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalni bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A Literatura Medica Kiadó Kft. nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem-kiesésből vagy használat-kiesésből származó olyan kárért, amely a weboldalon található információkból fakad, illetve azokkal kapcsolatos. A Literatura Medica Kiadó Kft. nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyek a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

AZ ADATKEZELŐ JOGI FELELŐSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI:
Az Infotv., valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes gépi adatok feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Ön hozzájárulását adta.

REGISZTRÁCIÓ

A hivatasunk.hu weboldalai általában ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül látogathatóak. A honlap bizonyos tartalmai ugyanakkor csak akkor érhetőek el, ha Ön a honlapon regisztrál.
Az oldalon, annak tartalmára tekintettel, a MESZK tagnyilvántartásában szereplő és egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkező szakdolgozók és jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók regisztrálhatnak!
Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott tájékoztatása, a szolgáltatás testre szabása, elektronikus hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel. A regisztráció során megadott adatok arra is szolgálnak, hogy felhasználóink jogosultságát ellenőrizhessük és megakadályozzuk az esetleges illetéktelen felhasználást.

A regisztráció során a regisztrálók önkéntesen olyan információkat adnak meg magukról, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes személyes adatok megadása a hozzáférés lehetővé válásának feltétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, e-mail cím, IP cím, név, születési év, Egészségügyi szakvizsga, egyesületi tagság, hozzájáruló nyilatkozatok

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelő a dátum, időpont, név és e-mail cím adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Önnek jogában áll, a weboldalra történő belépést követően az adatmódosítás menüpontban személyes adatait módosítani, helyesbíteni, vagy regisztrációját törölni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-52192/2012 és NAIH-52191/2012

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI, IP CÍM RÖGZÍTÉSE:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során illetéktelen felhasználás megelőzése, a honlap működésének ellenőrzése. A visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók alábbi, „kezelt adatok köre” címben meghatározott adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes gépi adatok feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései, illetve az Infotv.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, a felhasználó számítógépén lévő operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat az adatkezelő más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyét nem azonosítja.

A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA ADATAI KEZELÉSÉHEZ ÉS FELDOLGOZÁSÁHOZ, FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI:
• A regisztráció során a felhasználó köteles valós, saját adatait szolgáltatni.
• A felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a hatályos jogszabályokkal vagy megbotránkoztató jellegű.
• Tudomásul veszem, hogy a z adatkezelő felhasználói adataimat többek között cookie-k segítségével kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot ún.: cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatás során elmentett adatokat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, azonban a személyes adatnak tekintendők. Az egyes böngészők lehetőséget biztosítanak az Ön számítógépén tárolt cookie-k vezérlésére. Letilthatja vagy engedélyezheti az cookie-t, vagy kijelölhet adott helyeket, ahonnan el kívánja fogadni a cookie-kat. Ezek a módosítások a már a számítógépén tárolt cookie-kat nem érintik. Ugyanakkor mód van a már a számítógépén tárolt cookie törlésére is.

• Amennyiben Ön nem kívánja a cookie-k tárolását, úgy azokat törölheti számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőben azok alkalmazását. Tudomásomra szolgál, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni. Azok az információk, melyekhez az adatkezelő a cookie-k segítségével jut, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy honlap szolgáltatásai a lehető legjobban igényeimre legyenek szabva, illetve igényeim szerint legyenek továbbfejlesztve. Ismert számomra, hogy böngészőmet be tudom úgy állítani, hogy „sütik“ fogadása előtt informáljon, illetve letiltsa a „sütik“ fogadását.
• Mielőtt a portálon található információkat öngyógyításra használná, kérjük, előzetesen beszélje meg döntését kezelőorvosával, gyógyszerészével.

SZERZŐI JOGVÉDELEM:

A hivatasunk.hu weboldal tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Látogatóink - kizárólag a regisztrációs jogosultsági szintjüknek megfelelően - szabadon elolvashatnak bármilyen, oldalainkon megjelent információt. A MESZK előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azonban tilos a tartalom, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. A MESZK ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához.

A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a MESZK előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga Literatura Medica Kiadó Kft-t ill. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát illeti meg, kivéve abban azt az esetet, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik. A honlapon a honlap üzemeltetője által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Egyéb rendelkezések

Önnek jogában áll, hogy Literatura Medica Kiadó Kft-től bármikor tájékoztatást kérhessen az adatai kezeléséről. A felhasználó az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, valamint kérheti e kezelt adatok helyesbítését, illetve törlését. Kérelemre az adatkezelő szintén tájékoztatást ad a felhasználó általa feldolgozott adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adataidat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, annak törlését Ön kérte, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy azt a NAIH elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíi Önt, valamint mindazokat, akiknek korábban az adatot továbbította.

Jogorvoslati lehetőséggel, a személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://naih.hu) és közvetlenül bírósághoz lehet fordulni.

2012. november 19.
Literatura Medica Kiadó Kft.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg. 01-09-070334
NAIH adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-52192/2012 és NAIH-52191/2012