Elnöki beszámoló a MESZK 2022. évi elvégzett feladatairól

Az elnöki beszámoló 2023. április 27-én, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Országos Küldöttközgyűlésén hangzott el, Budapesten.

Köztestületünk szakmai munkáját a küldöttek számára 2021-ben előterjesztett és elfogadott szempontok szerint végezte feladatait, még a Covid negyedik, majd ötödik hulláma árnyékában.

Döntéshozók és a szakdolgozói szempontok

2022. február elején folyamatos szakmai egyeztetés és együttgondolkodás folyt a Magyar Orvosi Kamarával (MOK), hogy a parlamenti választásokra való készülés során milyen stratégiát alakítsunk ki, amellyel a leendő döntéshozókat talán befolyásolni lehet. Ennek keretében az orvosi kamara a szakdolgozói kamarának a közreműködésével egy 12 pontból álló beadványt nyújtott be a döntéshozók elé, ami megalapozta mind az orvosi, mind pedig a szakdolgozói szempontok összeállítását, amelyek az új kormányzati időszakban a szakmai fejlesztéseket és a szakmai érdekek képviseletét vetítik előre. Az áprilisi választások és az azt követő felkérések gyors ütemben zajlottak. Kamaránk részletesen követhette – akár testközelből is – a miniszterjelölt bemutatkozását. Látható volt a koncepcióváltás: az Emberi Erőforrás Minisztérium helyett a Belügyminisztérium alá tartozó egészségügyért felelős államtitkárság vette át ezt a feladatkört. A Népjóléti Bizottságban történő meghallgatás során a miniszter mellett vagy miniszter mögött már ott ültek azok a szereplők, akik aztán néhány hét múlva további felkérést kaptak az ágazat vezetésében.

Kamaránk többször állított fel látleletet és fejtette ki elképzeléseit arról, hogyan látjuk az adott rendszerben az ápolás, a szakdolgozói területen dolgozók helyzetét és azokat a kitörlési pontokat, amelyek mentén ebből a helyzetből ki lehetne mozdulni. Azt el kell mondanom, hogy azóta is bármilyen fórumon, bármilyen környezetben találkozunk a felsővezetőkkel egyeztetések, konferenciák, szakmai megbeszélések tekintetében, mindig elhangzik egy mondat, hogy időszámítás az 2022 májusában vagy júniusában kezdődik el, merthogy új alapokra helyezik az egyeztetéseket és új alapokon és új elképzelések mentén folynak a tervezési feladatok. Tehát az új vezetés alatt új koncepciók kerülnek kidolgozásra és kiadásra.

Éppen ezért a tavalyi ősz megint sok-sok levélírással telt, az államtitkár több alkalommal járt nálunk, illetve rendezvényeinken, ami újszerű volt, hiszen korábban egy-egy államtitkár, egy-egy miniszter vagy azért jött el a kamarába, hogy bejelentse, hogy megszünteti, vagy azért, hogy eszmecserét folytasson. De olyan, hogy néhány hónap alatt több rendezvényünkön is megjelenjen, továbbá elinduljon egy szakmai egyeztetés, ilyenre korábban nemigen volt példa.

Bizakodással néztünk az előttünk álló kihívásokra és feladatokra, hiszen az őszi hónapokban szinte már minden fórumon elhangzott, hogy olyan nagy a humánerőforrás-hiány és ezen belül a szakdolgozói létszámhiány, olyan nagy bajok vannak az egészségügy területén, ami nem tűr további halasztást, és aki ott volt velünk siófoki kongresszusunkon, vagy ott volt a járóbeteg-ellátó rendezvényen vagy bármelyik olyan rendezvényen, ahol valamilyen felelős vezető megszólalt, akár minisztérium, akár társszervezetek, szövetségek, kamara, kórházszövetség tekintetében, mindenki ezt az irányvonalat jelezte, sőt el is hangzottak olyan fajta konkrét javallatok, amelyekből mindenki azt a képzetet vonta le, hogy bizony, itt már január 1-jétől bérintézkedések várhatók. Annak érdekében, hogy a megvalósítási folyamatot segítsük, mi is több koncepciót részletesen tárgyaltunk az országos elnökséggel, illetve osztottuk meg tagozatainkkal, területeinkkel és próbáltuk a döntéshozók elé tárni ezeket a koncepciókat annak érdekében, hogy az akkor már vizionált további lépcsőkben a lehető legmagasabb összeget és a legjobb bérbesorolási állapotot lehessen elérni. Egy biztos, hogy ebben a koncepcióban nemcsak a kórházi fekvőbeteg-ellátás területén foglalkoztatott és dolgozó kollégákra gondoltunk, hanem határozottan kiálltunk az olyan területeken tevékenykedő kollégák érdekében is, akik az alapellátásban, az otthoni szakápolásban, hospice-ellátásban vagy egyéb más területeken szolgálják a magyar betegellátás rendszerét, és kifejeztük abbéli gondolatainkat, amiket már többször – még az előző kormányzati ciklusban – is kidolgoztunk, hogy differenciálni kell a szakdolgozói bértáblát annak érdekében, hogy akár az E kategóriába, az F vagy a H kategóriába tartozó kollégák, a különböző végzettségük és kompetenciájuk alapján differenciáltabb bérben részesüljenek. Persze, ezt nem könnyű feladat, mert hogy mondjuk, ha csak 10%-ot különítek el, akkor is már esetleg kategóriát ugrok a mostani bérbesorolási rendszer alapján, tehát ennek az árnyaltabbá tételét, ezt meg kellett tenni, hiszen államtitkár úr több alkalommal elmondta az őszi egyeztetések során, hogy olyan javaslatokat vár a kamarától, amikben ezeket a többletfeladatokat vagy speciális feladatokat megjelenítő előmeneteli rendszert lehet lerakni a további döntéshozók asztalára. Egy biztos, hogy a 2022. évet úgy zártuk, hogy ott a karácsony utáni napokban kihirdetett kormánydöntések értelmében, 2023-ra mintegy 41,5 Mrd forintnyi összeg áll rendelkezésre az egészségügyi szakdolgozók, illetve az egészségügyben foglalkoztatott további egészségügyi dolgozókra meg 8,5 Mrd forint áll rendelkezésre és a következő folytatásban mintegy 208 Mrd forintot vizionáltak a 2024. év március 1-jével bevezetendő újabb szakasz ellentételezéseként. Köztestületünk ezen koncepciók mentén állította és alakítja a 2023. évi terveit is.

Mindezen kamarai szakmapolitikai tevékenysége mellett köztestületünk azokban a szakmai szervezetekben továbbiakban is részt vett, amely valamilyen módon a szakdolgozók, ápolók és egyéb más egészségügyi szakdolgozók közreműködését is igényelné. Van, ahol közös rendezvényeket szerveztünk, van, ahol pedig az egyes bizottságok munkájában delegált résztvevőként vettünk részt. Két bizottságot kihúztam ebből a sorból. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság, amelyik igazán, én szerintem, egy kormányzati ciklust, 2019 vége és 2022. között, hiszen az új kormányzati ciklus után ezt a bizottságot igazán nem hívták életre, tehát én azt gondolom, hogy ez a bizottság kétszer ülésezett 2020-ban, azóta sem ülésezett. Ezt már mondhatjuk, hogy ez már nem is tetszhalott állapotban, hanem nem működő állapotban van. A másik a Felsőoktatási Tudományos Tanács, amelynek szintén a mandátuma lejárt nyár elején, és noha a delegációt megtettük a kamara részéről, mert eddig a kamara is delegált ide szakembert, de jelen pillanatban, 2022 nyara óra egyszer sem került összehívásra, tehát nem látjuk ennek a működését sem.

Ápolás Támogatás Rendszer (ÁTR)

Az Ápolás Támogatás Rendszer bevezetésével kapcsolatban számos szakmai javaslatot fogalmaztunk meg – ad hoc bizottságunk részéről – az újonnan felálló informatikai fejlesztésekért felelős igazgatóság számára. Örömmel fogadtuk, hogy kamaránkban is tisztséget vállaló Oláh András, az OTTB, illetve az OSZK vezetője hivatalosan is felkérést kapott ebben a szakmai fejlesztésben 2022 szeptemberétől. Innentől kezdve a Magyar Ápolás Egyesület, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, illetve a szakmai kollégium mellett kiemelt pozíciót kaptunk, hogy a szakmai fejlesztésekbe tudjuk azt a szakmai értéket hozzáadni, amit az ottani fejlesztők informatikailag a következő egy évben még meg tudnak valósítani, hiszen ennek az Ápolás Támogató Rendszernek a kialakítása, modellezése intézményi szinten most elkezdődött. Bízom benne, hogy lesz beleszólásunk, illetve véleményezési lehetőségünk, valamint a fejlesztésben való közreműködői feladataink, ami meg fogja alapozni a következő két-három éves további fejlesztések irányát annak érdekében, hogy eljussunk egy komplex elektronikus dokumentációs rendszerig, az elektronikus lázlapig, egy elektronikus ápolási felületig, ami könnyíti, segíti kollegáink mindennapos tevékenységét, nem pedig párhuzamosan három-négy helyen kell dokumentálni, illetve lesznek olyan okos gépeink, amelyek automatikusan az adatokat bele tudják tölteni ezekbe a rendszerekbe és olyan platformokon tudunk majd dolgozni, ami mind az orvos, mind a gyógytornász, mind a dietetikus, mind az ápoló, mind a gyógyszerész és sorolhatnám tovább, mindenki számára egy adott kórházi, klinikai környezetben ugyanazt mutatja és megmásíthatatlanul nyoma lesz ezeknek a beavatkozásoknak és az elvégzett feladatoknak.

Mindezek mellett hatékonyan működtünk közre társkamarákkal, hiszen az élet és a pandémia úgy hozta, hogy az egyéves elnökségi periódus mellett négy évet húztunk le a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének a vezetésében, ami tizenegy szakmai köztestület, mintegy 250 000 munkavállalót, tagot képviselő ernyőszervezet. A tavalyi esztendőben is négy rendezvényt bonyolítottunk le, online, illetve személyes jelenléttel szervezett közgyűlések tekintetében tartottuk a kapcsolatot a további 11 szakmai köztestülettel, illetve volt egy kihelyezett konferencia is Budapesten, amire több szakdolgozói területi szervezet vezetője, szakmai tagozatvezetőnk is csatlakozott. Nagyon jól sikerült szakmai napot tudhattunk ismételten magunk mögött, illetve jelentettünk meg egy szakmai kiadványt, amellyel a szakmai kamaráknak az életét, működését, tevékenységét, hatáskörét, feladatkörét tudtuk összefoglalni.

Az országos szervezet 2022-ben, igazán már év elejétől fogva folyamatosan, az online működés mellett egyre inkább álltunk vissza jelenléti működésre. Azt gondolom, hogy rendkívül sok elnökségi ülést tartottunk. Tehát ez a Covid-időszak és a megnövekedett szakképzési feladatok okán rengeteget üléseztünk. Tehát, ha megnézzük, minden második héten volt egy elnökségi ülésünk. Ezek mellett a TET-ülések száma is, amit egyébként éves szinten négyet kellett volna megvalósítanunk, abból is tízet csináltunk. Akkor a Szakmai Tagozatvezetők Tanácsával való ülések száma is megfelelően alakult. Területi küldöttgyűléseken is számos alkalommal részt tudtunk venni, illetve még az alapszabályunk módosítása előtt, akik meghívtak kibővített területi ülésre minket, azoknak is egy részén azért helyt tudtunk állni és képviseltük az országos szervezetet.

2022. május 31. után újraindult az ország, újra lehetett konferenciákat, rendezvényeket szervezni és elmondható, hogy igen sok rendezvényen tudtuk képviselni az országos szervezetet valamely tisztségviselője, bizottsági vezetője, elnökségi tagja által. Összeségében egy mozgalmas évet tudhatunk e szempontból is magunk mögött.

Továbbképzések

2022-ben újraindultak a továbbképzéseink is: szakértői csapatunk mintegy 400 elfogadott, szakértők által minősített továbbképzés bonyolított le. Zárójelben jegyzem meg, ez egyharmaddal kevesebb, mint a 2020-as évben minősített, de hiszen májustól indultak el igazán a jelenléti továbbképzések, szakmai napok, rendezvények. Nagyon fontos, hogy számunkra örömteli az, hogy az országos szervezet mellett a területi szervezetek is nagy arányban kezdik a továbbképzéseket újraindítani. Pont pár héttel ezelőtt voltam az egyik dunántúli területi szervezetünknél, ahol minegy 700 kollégának adtak továbbképzési pontértéket 2022-ben. Ez egy hatalmas szám, és hogyha megnézzük 20 területi szervezetünkre vetítve, akkor ez tízezer fős létszámot jelent éves szinten a továbbképzési pontérték tekintetében. Ez egy nagyon fontos értéke a köztestületünknek és ezt a habitust, ugye, amikor szabadon választható, úgymond önkéntes tagsággal bíró szervezet voltunk, akkortól kezdve indítottuk el és tarjuk fontos feladatként számon mind a mai napig. Nagyon sok szabadon választható továbbképzést indítottunk útjára, illetve folytattuk. Nagyon nagy örömöt jelentett számunkra az alapellátási rendezvényünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezet fantasztikus csapatával közreműködve tudtuk ezt sikeresen megvalósítani, rögtön a nyitás után pár héttel. Persze, az előkészületi munkálatok hónapokkal előtte indultak el, de ez egy nagyon szép rendezvény volt. Szakdolgozói kongresszus: mondhatom azt, hogy teljes stábbal működött. Nagyon sok előadó volt már tavaly is, illetve visszatértünk a jelenlétire a járóbeteg-ellátás tekintetében és hát az őszi, komplex szakmai tagozati nap-napok és annak keretében megvalósított három, illetve négy rendezvényünk szintén hatalmas tömeget vonzott az ország legkülönbözőbb területéről. Tehát az országos szervezet 2500 kollégánál több kollégának adott továbbképzési pontértéket és elmondható, hogy újraélesztettük rendezvényeinket. Emellett még a szociális konferenciánkat is szeretném megemlíteni. Igaz, hogy ez nem volt továbbképzési pontértékkel bíró, de azt a hagyományunkat is tudtuk folytatni, hogy egy ünnepséget szervezünk és díjakat adunk át a Szociális Munka Napja alkalmából.

Rendezvények

Hagyományainkat követve sikerült megszervezni a IX. országos tudományos kongresszusunkat Siófokon. A díjátadás méltóságteljesen, a konferencia szakmai programjai pedig jó körülmények között és nagyon széles előadói körrel, felkért előadókkal és nagyon értékes és izgalmas, területről érkezett előadásokkal valósult meg. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy még az utolsó napon, a záró plenáris ülésen is nagy tömegek ülnek bent és nagyon jó hangulatban zárunk, értékelünk és díjazzuk a legjobb előadókat.

A Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, az egy kisebb konferencia, legalábbis szakdolgozói létszám tekintetében, hiszen ott is 350 fő résztvevő van, de ennek körülbelül egyharmada szakdolgozó. Számomra nagy öröm, hogy a területi járóbeteg alelnök társaink nagyon nagy közreműködéssel segítik Szánti Ibolya országos járóbeteg-ellátásért felelős alelnök asszony munkáját. A Magyar Ápolás Egyesülettel karöltve évről évre megvalósuló konferencián voltak olyan előadások, amelyek a fő, plenáris előadások között is bemutatásra kerültek.

Az őszi programok tekintetében harmadik alkalommal Sürgész konferencia valósult meg egy nagyon fantasztikus tapasztalattal és egy hatalmas létszámmal, hiszen, ahogy lehetett látni, az 500 főt meghaladó létszámmal tudtuk ezt a rendezvényt is biztosítani. A tavalyi év egy jubileumi év volt, hiszen 100 éves volt a hazai dietetikusképzés „A diétás nénétől egészen a táplálkozástudományi szakemberig” címmel valósult meg programunk, ami a legnagyobb dietetikusi program volt az országban. Egy kis ünnepséggel kezdtük és utána egy informális, délutáni kerekasztallal zártuk ezt a programot, és államtitkár úr is részt vett ezen az ülésen, ő is köszöntötte és több előadást meg is hallgatott.

Ugyancsak fontos volt a tagozati napunk, ami több szekcióban működött, és a tagozatok ismét előtérbe kerültek és központi szerepet kaptak e fantasztikus rendezvény tekintetében. Tömegek hallgatták az egyszerre több helyszínen és több helyiségben megtartott szakmai napunkat. Mondhatjuk, hogy belaktuk az egész Lurdy Ház konferenciaemeletét. Jó volt itt lenni, és más-más szekciókban, más-más témakörökben lehetett választani a tagtársainknak, és sok továbbképzési pontértéket begyűjteni. Volt olyan, aki mind a két napra eljött egyébként, mert érdekelte.

Továbbképzési rendszer

Mindezek mellett elmondható, hogy az elektronikus továbbképzési rendszerünk is dübörgött. Szintén közel 18 000 kollegának adtunk pontértéket a tavalyi esztendőben. És ami nagy öröm volt számunkra, dr. Hirdi Henrietta, a Nővér főszerkesztő asszonyával együtt, hogy a tudományos folyóiratunk is szépen teljesített ezen a továbbképzési formában, hiszen 3000 kollégánk már a Nővér folyóiratunkon keresztül szerezte a pontértékét. Az elektronikus felületünkön teljesített továbbképzések területi vizsgálatából látható, hogy közel négy és fél ezer kolléga budapesti kolléga volt, de Pest megyéből is hatalmas tömegek, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből vagy Hajdú-Bihar megyéből ezres nagyságban vettek részt továbbképzéseken. Nekem Nógrád megye volt meglepő ebben a folyamatban, hiszen tudom, hogy Nógrád megye alig számlál több mint 2000 kollégát, de itt is a tagság 20%-a, 409 kolléga részt vett valamelyik elektronikus továbbképzésünkön. Tehát mondhatjuk, hogy ha helyben nincs rendezvény vagy nem olyan nagy rendezvények vannak, vagy utazni kell, akkor szívesen választják ezt a formát és egy csapatnak a 20%-a, hogyha részt vesz egy ilyen elektronikus továbbképzésen, az egy jelentős értéket jelent. Az elektronikus továbbképzési rendszerünk 15 évvel ezelőtti indulása óta már 200 000 fölött vagyunk a sikeresen elvégzett kurzusok tekintetében, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy tagjaink legalább átlagosan kétszer vettek részt egy-egy ilyen továbbképzésen.

Aztán szabadidő, rekreáció tekintetében 2021-ben nagyon jól sikerült rendezvényünket úgymond újráztuk, hiszen az volt az igény a területekről, hogy szervezzük meg ismét a rekreációs napunkat. 2021-ben egy szűkebb körben, ugye a létszámkorlátozások miatt ott 500 alatt volt ez, 2022-ben pedig már 1200 főt meghaladva vettük birtokba ezt a fürdőkomplexumot és tölthettünk el egy napot ebben a csodás környezetben. Az idő is kegyes volt mind kint, mind bent, jó relaxációval, fürdőzéssel töltötték.

Adományok

Röviden szeretnék beszámolni a tavalyi évi adományokról is. A Magyar Tudományos Akadémia orvos- és más professzorai elkezdtek gyűjtést szervezni szakdolgozóknak és mintegy 21 M Ft-ot adományoztak kollegáinknak, tehát 210 kolléga az ország legkülönbözőbb területéről, megyénként 10-10, a fővárosból 20 kolléga részesült ebben az adományban, és nagyon méltóságteljes körülmények között, a tudomány házában volt az átadó. Tóth Vera művésznő, énekesnő volt az, aki dalával, előadásával színesítette a díjátadót.

Nemzetközi színtéren is jelen van a MESZK

Nemzetközi programok tekintetében is újraindult a világ. Az Európai Transzkulturális Ápolási Egyesülettel szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. Tavaly online konferenciát hívtak létre és ezen nem csak mi, hanem a hallgatók is bejelentkeztünk Papp Katalin docensnőnek köszönhetően. Aztán a Foglalkozásegészségügyi Ápolók Európai Szervezete élőben tanácskozott már tavalyi esztendőben, amelyet dr. Hirdi Henriett Éva vezet. Papp Katalin, külügyi kapcsolatokért felelős titkár asszony is részt vett az Európai Ápolási Köztestületek (ENC) szakmai rendezvényén. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kapcsolatok tekintetében több olyan online rendezvényen vettünk részt, ahol a jövő telenursing projektjének egyfajta megalapozásáról, illetve kitekintéséről hallhattunk, illetve vettünk részt különböző felmérésekben, külügyi titkárunk pedig részt vett a román társszervezetünknek az országos, sőt egy kicsit ilyen regionálisan szervezett szakmai konferenciáján is a múlt év folyamán.

Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja

A tavalyi esztendőben már teljes egészében újraindult Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja (MÁÉSZ), amiben szakmai köztestületünk területi szervezeteik által erőteljesen részt vesznek. Ennek is volt egy elismerési ünnepsége, szintén a Magyar Tudományos Akadémián, ahol azokat a kollegákat díjazta a szervezőbizottság, illetve a testületnek a vezetése, akik már 10 vagy 10 évnél is több ideje szolgálják területi szinten ennek a szűrőkamionos programnak a sikerét. Kamaránk részéről több tucat kollégát díjaztak. Jó volt ott részt venni ezen az ünnepségen. Itt szeretném megköszönni a Budapesti Területi Szervezetnek azt az áldozatos munkáját, amivel megyehatárt átívelő módon, számos esetben a Pest Megyei Területi Szervezettől is átvállalva végzi el a munkáját, sokszor nagyon rövid határidővel. Tehát tavaly nyár elejétől kezdődően indultak el a rendezvények és a korábbi 190-200 helyszín helyett 136 szervezés keretében nagyon sok kollégát tudtunk delegálni a szűrőprogramra.

Köztestületünk kapcsolattartás keretében folyamatosan osztotta meg hírlevelét. A tavalyi esztendőben közel 90 000 kollégánknak juttattuk el a hírlevelet. A hírlevélben most már állandósult mellékleteink vannak, hiszen a Nővér folyóiratunk, a Hivatás magazinunk és egyéb más dokumentumaink ott vannak állandóan és így még inkább a figyelem és a közmegelégedés érdekében tudják kollégáink ezt használni. Ezenkívül további rendkívüli hírleveleket, szponzorációs hírleveleket is juttattunk el. Erről azért mondtam direkt, hogy szponzorációs hírlevelet, mert egy szervezet számos esetben szponzorációból él, tartja fönt annak a szervezeti egységének vagy annak az újságjának, elektronikus felületének a működtetését és kényszerülünk hirdetéseket, fizetési hirdetéseket is megosztani tagságunkkal. Ezt csak azért mondom, mert egy-egy ilyen fizetett hirdetésnél nem mindig kapunk kedvező visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy most mit küldtünk egy hirdetést akár egy gyógyászati segédeszközről vagy egy termékről. Ezeket úgy kell venni, hogyha valaki nem szeretné elolvasni, ne olvassa el.

Évek óta a Nővér folyóirat utolsó számában egy korábban meghirdetett rajzpályázat győzteseinek adunk teret az egészségügyi szakképzésben tanuló fiatalok számára. Azért hoztam ide most kiemelve, mert tavaly hihetetlen sok pályamunka érkezett és főszerkesztő asszony az elnökséget, szakértőket, bizottságokat bevonva több körben pontoztatja a legjobban sikerült képeket. Idén nagyon-nagyon nehéz volt a döntés, ezért is volt megosztott második díjunk is, tehát négy díjat osztottunk az előző évekhez képest, mert nagyon szép alkotások születtek. A díjazottak olyan fiatalok, akik az egészségügyi szakképzés területén, illetve az egészségtudományi felsőoktatásban valahol, valamilyen szakmában tevékenykednek. Ha valaki meg szeretné nézni, ezek ugye publikálásra kerültek a tavalyi év utolsó számában.

Ezentúl még egy másik újságot is szeretnék itt a közfigyelembe ajánlani; a Gyógyszertári Practicum Novum, ami a Gyógyszerész Kamarának a kiadója, a Galenus Kiadó jóvoltából jelenik meg. A kiadó évek óta ad nekünk évente hat lapszámban teret, helyet. Tehát van egy 9700 fős gyógyszertári asszisztensi közösségünk, akik ezen a folyóiraton keresztül is kaphatnak információt a szakdolgozói kamara és a szakmai tagozat működéséről és ennek mi nagyon örülünk. Ebben az újságban magam, illetve tagozatvezető asszony számos alkalomban írunk tagjainkat érdeklő történetekről, illetve helyzetekről, képviseletről, kitüntetésekről, jogszabályi változásokról, eseményeinkről.

Ha már kitüntetések, akkor a szakmai elismeréseknek a tárháza a tavalyi évben nem bővült, de fenn tudtuk tartani azokat a díjainkat, szakmai elismeréseinket. Amiben tavaly egy újítást tettünk, hogy kitüntetési szabályzatunkat egységesítettük, frissítettük, illetve egységes arculatot alakítottunk ki az okleveleink tekintetében. Aki bármilyen szakmai elismerést kap köztestületünktől, az nagyon büszkén rakja ki valahova, mert én azt gondolom, hogy szépek ezek az elismerések. Ezen elismerések közül számomra az egyik legkedvesebb a Semmelweis-napi elismerő oklevél, amit ugye az első időszaktól kezdve adunk át. Tavaly több mint 500 kolléga vehette át ezen elismerést. Az Ápolás Hivatásért díj átadása az országos kongresszusunk keretében született meg és rangidős kollégáinknak, köztük Babonits Tamásné általános alelnök asszonynak tudtunk örömet szerezni ezzel a díjjal. Az év végi, szokásos díjátadó gálánkon a szintén rangidős, jubiláló kollégáink mellett az év elhivatott fiatal arcát, az év szakdolgozóját és a legjobb szakdolgozói közösségeit, egy területi, illetve egy országos szinten díjazott csapatot tudtunk köszönteni.

A tavalyi esztendőben egy új díj is született. Ebben a díjban nem mi voltunk a szervezők, hanem a kamara a bírálóbizottságban vett részt. Az év kiváló szakdolgozója különdíj a Medicina Fórum keretében, a Medecon Kft. jóvoltából került átadásra és nagy öröm volt számunkra, hogy egy sokatok által ismert pszichiátriai, mentálhigiénés betegellátásban dolgozó nagykanizsai kolléganő vehette át nagy örömünkre.

A tavalyi esztendőben tovább folytatódott az Országos Szakképzési Központ, aztán majd 2023-tól a Szakképzési, Oktatási és Továbbképzési Igazgatóságnak a működése. Ahogy ezt a küldöttek már megszokhatták, itt mondjuk el, hogy a szakképzési törvény 100. §-a alapján végezték a tavalyi évben is a feladatukat. Ezek mellett a kötelező és a szabadon választható továbbképzések minősítési és ellenőrzési tevékenységébe is bekapcsolódtak országos és területi szinten. Ami fontos és új fejlesztési eredmény volt a tavalyi esztendőben, hogy áprilistól a MESZK ESZIR rendszerünk elkezdett működni. Ez egy olyan informatikai felület, ami egyfajta helyet biztosít mind a szakképzésben részt vevő intézmények, a duális képzőhelyek, az iskolák vagy éppen a szakértők, a vizsgabizottsági delegáltak, továbbá a gyermekek, a tanulók és a szüleik számára információ megszerzésére, illetve átadására. Tehát ez egy olyan integrált informatikai rendszer, ami a szakképzésben működő országos és területi szinten dolgozó kollégák elengedhetetlen kellékévé vált és adja egyre inkább megbízhatóságát és a következetes fejlődését a kamarai szakképzési feladatok megoldásában. Nagyon fontos volt, hogy a tavalyi esztendőben a feladataink ellátására az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából támogatásban részesültünk. Ezek a támogatások mind országos, mind területi szinten további okiratba foglalt szerződés keretében valósultak meg és kerültek aztán elszámolásra. Számos delegált feladatunk van. Ilyen delegálási feladat, hogy a szakmai, ágazati alapvizsga helyszíneire illetékes területi szervezetek útján delegálunk ágazati alapvizsgaelnököket, illetve a szakmai vizsgabizottságokba ellenőri feladatokat ellátó tagokat. Az ágazati alapvizsgában részt vevő vizsgázók száma is növekedést mutatott, mert ugye 2021-ben azért volt akkora magas, mert ott esetleg több évfolyamon tanuló hallgatót, tanulókat kellett vizsgáztatni, de 2022-ben ez az arány már egy kicsit tényleg azt a tizedikes alapvizsgát tévő létszámokat jelentették. Összességében azért nem magas a létszám, mert csak kevesebb, mint 5000, de azért egy biztos emelkedést lehet látni. Ugyanakkor, ami szomorúságunkra adhat okot, hogy a vizsgacsoportok számának alakulása a korábbi évekhez képest csökkenést mutat és ez nemcsak a vizsgacsoportok számában, hanem a vizsgázók számában is csökkenést jelent. A vizsgáztatók, szakképesítések tekintetében viszont az örvendetes, hogy a tavalyi esztendőben növekedést mutatott, mivel itt még benne voltak a régi OKJ kifutó vizsgák is. Most már csak az új ágazati szakképzési listán szereplő vizsgákat lehet bonyolítani.

Aztán fontos feladatunk volt területi szinten a kamara minősítési, ellenőrzési szerepköre a duális képzőhelyek tekintetében. Ez egy tervezett, államilag kötelező feladatunk. 2022-ben a tavalyi évhez képest, tehát 2021-hez képest nagyobb számot tudtunk megvalósítani. Idénre már egy kisebb, szerényebb számot tervezünk, hiszen két év alatt, mi úgy gondoljuk, hogy végeztünk azokkal a helyekkel. Aztán most jönnek már a visszaellenőrzések, illetve esetleg az új területek. Egy új momentum, amivel élni kellett, a kamarai igazolások kiadása 2022-ben, ami egyébként egy szomorú képet mutat, mert a kamara országos szervezete akkor ad ki ilyen igazolást, ha a területen a képzőhely nem tudja területi gyakorlatát valós környezetben megvalósítani, a demonstrációs teremben töltik a területi gyakorlatokat a tanulók. Ez nem jó tendencia. Ilyen helyzetben viszont ezt csak úgy tudják megvalósítani, ha a kamara ad egy igazolást, hogy nem tudtak megkötni szerződést. Bízunk benne, hogy ez csökkenni fog, bár aggodalommal figyeljük a mostani információkat a szakképzési törvény bizonyos módosításának pontjairól, mert mi úgy látjuk, hogy esetleg a jövőben lehetőség lesz ezt még jobban bevezetni a gyakorlatba. Ez sem betegbiztonsági, sem pedig dolgozói biztonsági szempontjából nem helyes, sőt a motiváció is el fog maradni. Ez egy olyanfajta stresszor lehet, ha valaki végez, és először kell neki a valós munkakörnyezetbe belépni, hogy a pályaelhagyásnak lesz a legnagyobb oka, hogy az életben még nem láttak valós beteget, hanem különböző mulázsokon, testtájakon, szivacsba szúrva, ide-oda rakva végezték el a gyakorlataikat. Ez nem jó tendencia. Ez irányba lobbiztunk az elmúlt napokban, hetekben is, hogy ez ne így legyen.

Nagyon nagy feladatunk volt a pályaorientáció kivitelezése, tanácsadások. A hatodikos, hetedikes, nyolcadikos korosztály volt a célcsoportunk ebben az esztendőben is. Pályaorientációt nagyon sok helyen folytattunk. Közel 60 000 tanulóhoz jutottunk el. Hatalmas szám, és hogyha megnézzük, hogy mennyi pályaorientációs eseményt valósítottak meg a területek, illetve valósult meg országos szinten, akkor meghaladtuk pont egyharmadával az előző évi teljesítményt. Ezek hatalmas adatok és hát köszönjük szépen területi szervezeteinknek az elvégzett feladatokat, különösen azokat, amelyre saját forrásból áldoztak összegeket. Nemcsak az országos szervezet, hanem a területi szervezetek is állami forrásból felhasználva folytatják ezt az orientációs programjaikat, és ahogy jeleztem, közel 60 000 gyerekhez jutottunk el dedikált, regisztrált módon.

A Szakma Sztár Fesztiválon nagy várakozással vettünk részt a tavalyi esztendőben és nagy örömünkre szolgált, hogy először tudtunk önálló standdal megjelenni. 2022-ben a budapesti területi szervezettel összefogva SzaMÁzz Budapest és egyéb más vidéki helyszíneken is voltak rendezvények. Több ezer, több tízezer fiatal látogatót tudtunk ott is vendégül látni. 2021 első felében még a 2021-2022-es kampánnyal kampányoltunk, juttattuk el azokat az újságjainkat, kiadványainkat, illetve filmjeinket. Aztán jött az új pályaválasztás, ami az ötéves folyamatnak az ötödik eleme, ami Heves megye és Baranya megye közreműködésével valósult meg. Már tervezzük a 2023/2024-es tanévi kiadványunkat is, amiben további megye, megyék bevonását tervezzük pontosan azért, hogy mindenki érezze sajátjának kampányunkat. Nekünk a helyi fiatalokat, a helyi közösségeket, a helyi díjazottakat és idén pedig majd a helyi elismert szakközépiskolás, egészségügyi technikumba járó fiatalokat kell példaképként odaállítani laboratórium, neurofiziológia, műtő és robotok a betegellátásban, a skill-laborok mellett. És ami nagyon fontos volt: tavaly ősszel elindítottuk útjára a Kossuth Zsuzsanna nemzeti egészségügyi szakképzési versenyünket. Tíz témakörben, ismeretkörben hirdettünk felhívást, és ami nagy örömünkre szolgált, hogy a tízből hét területen jelentkeztek is a fiatalok, és tavaly decemberben aztán megtörténtek az iskolai elődöntők. Ugye a Redmentán keresztül, elektronikusan tudtuk őket elérni és hát 592 fő vett részt ezen a 30 perces, úgynevezett interaktív folyamatban.

Mindezek mellett elindult a gyakorlatioktató-képzés és -vizsga is, valamint lehet látni, hogy ezek a képzőhelyek regionálisan valósultak meg az ország legkülönbözőbb területén és elindult ez a folyamatunk is, amit szintén törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján végzünk. A kamara folyamatosan ellenőrzi a továbbképző helyeket annak érdekében, hogy ott a programok jól, szakmailag és technikailag is jól valósuljanak meg. A tavalyi esztendőben közel több mint az 50%-át tudtuk ellenőrizni a KTK-programoknak, és szerintem ez egy nagyon fontos eredmény, hogy ilyen mértékben ellenőrzött, hiszen gondoljatok csak bele, hogy ezek a rendezvények más által nem ellenőrizettek, nagyon sokszor kéri a főhatóság, az OKFŐ-ség a mi jelentéseinket. Ezt el kell nekik negyedévente küldeni, tehát itt is van egy operatív feldolgozás, amit a területen tapasztaltakról adunk közre és hát azt gondolom, hogy ez a 62%-os látogatási arányszám, ez jelzi, hogy ezt a feladatot is megfelelően végeztük.

Az Országos Szakképzési Központ nagyon sok helyen jelent meg a tavalyi esztendőben. Vidéki környezetben, fővárosi környezetben konferenciákat szerveztek, programokat szerveztek vagy éppen valamilyen bizottsági üléseinken számoltak be az elvégzett feladatokról.

A tavalyi esztendőben szintén egy újításunk volt a kommunikáció tekintetében. Elindítottuk a „Mi világunk” sorozatot – márciustól kezdve egészen novemberig – hónaponként, különböző témaköröket, különböző szakmaterületeket mutattunk be a leendő kollégáknak, a pályatársaknak, az intézményvezetőknek, meg a társadalomnak, hogy hol, kik, mit dolgoznak, milyen témakörben látják el, és hogy látják el a feladataikat. Szerettünk helyet adni a civil szervezeteknek is. Több civil szervezet is ennek a bemutató sorozatnak a részesévé vált, hiszen bemutatásra került az azon a területen működő szakmai tagozatunk mellett az adott civil szervezet is. Nagyon fontos, hogy ezek mellett a Facebook-oldalunkon is fejlesztéseket valósítottunk meg, az Országos Szakképzési Központnak is lett egy önálló Facebook-oldala, ahol nagyon szép követési számot, reakciókat, visszajelzéseket látunk. Az országos szervezet is különböző anyagokat helyez el időről időre az oldalain és adunk közre, mutatjuk be ezeket, és ami nagyon fontos, hogyha valaki olvassa a Hivatásunk újságot és nem nagy YouTube-rajongó, vagy nem nagy Facebook-rajongó, akkor egy QR-kóddal ezeket a megjelenéseket is az újságunkban is elérhetővé tesszük, tehát magazinunkból is lehet követni, hogy abban a negyedévben milyen felületeken, hol jelentünk meg.

Pontosan azért, merthogy adományokat kaptunk, egy nagy pénzadományt, ezt mi szerettük volna úgy elkölteni, hogy az országos szervezetnek ne legyen esetleg 7-8 MFt-os járulékfizetési kötelezettsége, mert az előző évi beszámolómban – emlékezhettek rá –, hogy ilyen arányú adományok átadásánál, a tableteknél, az országos szervezetnek 3,5 MFt-os adóbefizetési kötelezettségünk volt és ezért megalapítottuk a MESZA-t, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítványt. A nagytestvérünk – ennek az alapítványnak – a Budapesti Szakdolgozókért Alapítvány. Azért nagytestvér, mert ugye már 15 éve működik, és hát borzasztóan támogatja és segíti a budapesti kollégáknak a különböző aktivitását. Hát mi is szeretnénk országos szinten ebben lépni és hát erre való tekintettel az első tavalyi ilyen aktivitásunk az volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától ezt a fajta összeget az alapítványra utalták és az alapítványon keresztül kapták meg a tagtársaink, ezáltal mentesültünk ezen befizetési kötelezettség alól. Az alapítványi adományokon túl további adományokat is adtunk, amit a területi szervezeteken keresztül tudtunk terjeszteni. A tavalyi évi kampányainkban ezeket az eszközöket célzottan az alapellátás, otthoni szakápolás, hospice-ellátás felé javallottuk, hogy küldjék el, de nem szóltunk bele, hogyha esetleg más terület is kap ezekből az adományokból. A raktározást és a továbbszállítmányozást is megoldottuk.

Szakmailag ezt történt szervezetünkben. Köszönöm szépen a figyelmet!

Dr. Balogh Zoltán
elnök
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara