MESZK szakmai díjazottak 2021

MESZK Szakmai Díj

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként 2006-ban alapított MESZK Szakmai Díj azoknak a kamarai tagoknak adományozható, akik hivatásuk képviseletével az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el, valamint kimagasló teljesítményükkel hozzájárultak az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.

A területi szervezetek javaslatára, a kamara által külön erre a célra létrehozott szakmaidíj-adományozó bizottság dönt az előterjesztések tekintetében az odaítélésről. Az elismerést – amely oklevéllel és pénzjutalommal is jár – ez évben is 21 fő (megyénként egy-egy fő, illetve országos szinten egy fő) kapja meg.

A 2021. évi díjazottak:

Deák Edit

Balogh Erika

Martonné Bajnóczi Adrienn

Lukács Miklós

Patakiné Kocsis Tünde

Szinger Lászlóné

Dékány Nóra

Erdély-Franyó Anna

Révész József

Zólyomi Ágnes

Kostelecki Zsuzsanna

Bukorné Szőke Ildikó

Meizner Krisztina

Tóthné Markó Erzsébet

Dér Ilona

Frankó Jánosné

Genczler Ádámné

Kesztyűsné Soproni Szilvia

Marton Piroska Beáta

Váriné Andróczi Piroska

Gyimesi Gábor

 

MESZK Tagozatért Díj

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a szakmai tagozat ellátási területén kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként Tagozatért Díj elnevezéssel díjat ad át. A Tagozatért Díj annak a kamarai tagnak adományozható, aki az általa képviselt tagozat munkájában kiemelkedő tevékenységet végez, hozzájárul szakmai tagozatának fejlődéséhez, elismeréséhez.

Az idei díjazottak:

Varga Éva

Baloghné Fűrész Veronika

Rogus Piroska

Péter Erzsébet Rozália

Róka László

Banga Béla Erik

 

MESZK-ért Díj

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetést hozott létre azon tisztségviselői, ügyintéző szervei nem tisztségviselő tagjai, képviseleti szervei tagjai munkájának elismerésére, akik emberi magatartásukkal, szakmai elkötelezettségükkel példaképül állíthatók, valamint társadalmi érdekérvényesítő tevékenységükkel, helytállásukkal méltán vívták ki kollégáik és a társadalom elismerését, és ezzel növelték a MESZK presztízsét. A MESZK-ért Díj évente hat fő részére osztható ki.

A kitüntetettek 2021-ben:

Székely Attiláné

Horváthné Laczkó Erika

Fodor Szilvia

Nagyné Szőke Erzsébet

Szabó Gyuláné

Milisitsné Tátrai Beatrix

 

Ápolás Hivatásáért

A kitüntetettek 2021-ben:

Nosza Magdolna

Sövényi Ferencné

Csetneki Julianna

 

A díjazottaknak az elismerésekhez ezúton is gratulálunk!