MESZK Szakmai díjazottak 2015

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként 2006-ban Szakmai Díj-at alapított. Az elismerés annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.

A helyi és területi szervezetek javaslatára, az Országos Kitüntetési Bizottság véleményezésével, az Országos Elnök jóváhagyásával ez évben is 21 fő részére adja át az elismerést.

Felkérem Dr. Balogh Zoltánt, a köztestület elnökét és Babonits Tamásné fekvőbeteg alelnököt a díjak átadására. Az ORSZÁGOS SZERVEZET ELNÖKSÉGE 2015-ben a Szakmai Díjat SCHILLING MAGDOLNA nyugalmazott ápolási igazgatónak adományozza.

BARANYA megyéből: BOGLÁRINÉ SZILÁGYI ERZSÉBET a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, ápolási igazgatóhelyettese.
Több mint 40 éve dolgozik az egészségügyben. Pályája elején a POTE Traumatológiai Klinikáján dolgozott ápolónőként, majd vezető ápolóként, és most a Klinikai Központ ápolási igazgatóhelyetteseként dolgozik. Szakmai munkájára az igényesség, nagyfokú precizitás jellemző. Barátságos személyiségének köszönhetően problémamegoldó készsége és kapcsolatteremtő képessége rendkívüli. Kiváló szervező képességei révén számos továbbképzést, tanfolyamot, szakmai fórumot bonyolított le. Alelnökként képviseli a területi szervezetet a rendezvényeken, törekszik a kollegiális kapcsolatra.

BÁCS-KISKUN megyéből: CSÍK JULIANNA a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórházának mb. ápolási igazgatóhelyettese, diplomás ápoló.
1984 óta dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Kórházban, kezdetben intenzív betegellátó szakápolóként, majd főnővérként, most ápolási igazgatóhelyettesként. Elméleti és gyakorlati felkészültsége, hivatástudata, a szakma iránti elkötelezettsége példamutató mindenki számára. A szakdolgozói Kamara létrehozását szívügyének tekintette. A Kamara megalakulása óta területi elnök. Munkájával komoly mértékben hozzájárult a köztestület működéséhez. Következetes, segítőkész, kitűnő szervező és empatikus készséggel rendelkező kolléga.

BÉKÉS megyéből: DR. BEKKER SÁNDORNÉ, a gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház osztályvezető főnővére, diplomás ápolója
1980 óta erősíti a Békés megyei egészségügyi szakdolgozók csapatát. Törekvő, szakmai tudását képezni kívánó kollégaként példaképe lehet a fiatalabb generációknak. Aktív tenni akarásának, pozitív életszemléletének egyik méltó öröksége, mementója lesz a MESZK Békés megyei szervezete, amelynek szültésénél bábáskodott, és amelynek növekedését, fejlődését azóta is féltő módon vigyázza.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyéből: ÁRVAY HILDA, a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatója
1975-től dolgozik az egészségügyben. Végigjárta az egészségügyi ranglétrát. Ápolóként dolgozott, s szakmailag igényes munkája révén jutott el az ápolási igazgatói munkakörhöz, immár 10 éve. Folyamatosan vezeti az intézeti ápolásfejlesztői tevékenységeket, az ápolási munka stratégiai és operatív tervezését, megvalósítását. Példamutató vezetői munkája során folyamatosan bizonyítja az intézmény általi elkötelezettségét. Nagy hangsúlyt fektet a jól együttműködő dolgozók megtartására, az emberi kapcsolatok helyes kialakítására.

BUDAPESTI Szervezetből: VINCZE BEATRIX, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának vezető főnővére, egyetemi ápoló
A kolléganő 24 éve dolgozik az egészségügyben. Gyermek intenzív ápolóként kezdte a szakmáját és máig hű maradt ehhez a területhez. Ez idő alatt folyamatosan képezte magát, amit a szakmai munka továbbfejlesztésére használt. Az utánpótlás képzésében is szerepet vállal, szakmai tudását kiváló pedagógiai érzékkel adja át a tanulóknak. Nagy munkabírással és jó szervező készséggel irányítja a központ munkáját, feladatait magas színvonalon látja el, rátermettsége lehetővé teszi új feladatok befogadására.

CSONGRÁD megyéből: KIS TAMÁS LÁSZLÓNÉ, a csongrádi Aranysziget Otthon igazgatója, egyetemi okleveles ápoló
30 éve áll a betegek és a gondozottak szolgálatában. Az egészségügyi és szociális ágazat szinte minden területén dolgozott, ennek, illetve a folyamatos tanulásának köszönhetően rendkívül széles szakmai tudásra tett szert. Ezt a tudását és tapasztalatait átadja a felnövekvő generációknak. A MESZK megalakulása óta választott tisztséget tölt be, és mint az egészségügy, mind a szociális szférában dolgozók érdekeit legjobb tudása szerint képviseli. Szakmai felkészültsége és a közösségi munkában végzett szervező tevékenysége példaértékű.

FEJÉR megyéből: SZABÓ LÁSZLÓNÉ, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Csákvári Gyógyintézetének osztályvezető főnővére
Egészségügyi pályafutását 20 éve kezdte jelenlegi munkahelyén. Az osztályon évekig műszakos nővérként ápolta a betegeket, nagy türelemmel, szakmai hozzáértéssel és empátiával. Főnővérként a betegek és beosztottai érdekében mindent elkövet, nem ismer lehetetlen. Kiváló csapatépítő. A krónikus Pulmonológiai Osztályon – Neki köszönhetően – igazi team munka folyik. Szakmai versenyeken kiválóan szerepeltek. A Kamara helyi szervezetének elnöke.

GYŐR-MOSON-SOPRON megyéből: HASZONITSNÉ JÁNOKI MÁRTA, a győri Petz Aladár Megyei Kórház Onkokardiológiai Osztály osztályvezető ápolója, diplomás ápoló
Márta nagyon korán elhivatottságot érzett az ápolói szakma iránt, gyermeki álma egy afrikai missziónál elkezdődött, ami beteljesedhetett a győri kórház betegágya mellett. Beteg centrikus szemlélete és a szakdolgozókért való tenni akarása példaértékű. Vezetőként partneri viszonyt ápol a gyógyító team tagjai között. Szakmai igényesség, jó szándék és kellő alázat jellemzi munkáját. Márta értékrendje alapján csak a jól végzett munka hitelesít. Minden cselekedete a betegek és a munkatársai érdekében történik. Kiemelt szerepet vállal a MESZK területi munkájában is. Elhivatottságának, szakmai és emberi értékeinek elismerése e díj.

HAJDÚ-BIHAR megyéből: NAGYNÉ SZŐKE ERZSÉBET, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szemklinika vezető ápolója, egészségügyi szakmenedzser
Több évtizede részt vesz a klinikán folyó magas szintű szakmai munkában. Támogatja munkatársai szakmai képzését, szakmai fejlődését. Részt vesz a külföldi orvostanhallgatók ápolástan oktatásában angol nyelven. A Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesületének elnöke. Több szakmai szervezet tagja, a MESZK területi szervezetének fekvőbeteg alelnöke. Rendszeres résztvevője hazai és nemzetközi konferenciáknak előadóként és üléselnökként. Szakmai munkájában elsődleges szempontnak tartja az ápolás szakmai színvonalának emelését, a jövő ápoló generációjának magas szintű képzését.

HEVES megyéből: NAGY-KOVÁCS MAGDOLNA, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Diétás Szolgálat dietetikusa
Az egészségügyi főiskola elvégzése után szakmai pályafutását dietetikusként kezdte. Az intézményben működő Élelmezési Munkacsoport vezetője 17 éve. Kiváló szervezőkészsége nem csak a szakmai és vezetői tevékenységében nyilvánul meg, hanem a közösségi, szabadidős feladatok szervezésében is. Rendszeres szereplője a Gyöngyösi Városi Televíziónak, de más médiában is hirdeti és szorgalmazza a helyes és egészséges táplálkozás előnyeit. Konferenciák, tudományos ülések előadója.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megyéből: CSASZTVANNÉ IVANICS ERIKA, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Fül-orr-gégészeti Szakrendelés csoportvezető asszisztense, szakoktató
Fül-orr-gégészeti Szakrendelésen vezető asszisztensként tevékenykedik, az intézet minőségirányítási rendszerében belső auditor. Szerény, segítőkész, alázatos hozzáállása az egészségügyhöz, a betegekhez példamutató. A területi szervezet aktív tagja, mint a Számvizsgáló Bizottság elnöke, akire szervezési és egyéb feladatokban is bármikor lehet számítani. Közösségi feladatokban nagy lelkesedéssel vesz részt. Szakmai tudása kiemelkedő, szerény személyisége, munkaszeretete, elhivatottsága példaértékű.

KOMÁROM-ESZTERGOM megyéből: MENNER LÁSZLÓNÉ, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház osztályvezető főnővére, diplomás ápoló
A kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főnővére. Munkája során szakmaisága és embersége magas színvonalon megjelenik a beosztott kollégái és a rábízott gyakorlatra érkező hallgatók körében. Gyakorlati ismereteivel a sebészeti és sztómás betegek akut és késői ellátásában kiemelkedő szerepet vállal. Vezetőként, oktatóként és kollégaként is bármikor lehet számítani szakmai hozzáértésére, empatikus és etikus magatartására.

NÓGRÁD megyéből: OMANNÉ FÖLDI MELINDA, a szügyi Védőnői Szolgálat területi védőnője
Szakmai elkötelezettsége és hivatástudata példamutató. Gondozottjai legnagyobb megelégedettségére, szeretettel és alázattal végzi feladatait. Családok, gyermekek sorsára van befolyással. Felelősségteljes és lelkiismeretes munkáját munkatársai is elismerik. Jó kapcsolatot ápol más szakterületek munkatársaival és képviselőivel. Minden korosztály számára végez egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet. Területi szervezet alapellátásért felelős alelnöke.

PEST megyéből: KECSKEMÉTHY ILDIKÓ nyugalmazott intézményvezető
A Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet nyugdíjas ápolási igazgatója pályafutását a Röntgen Osztályon kezdte. Munka és család mellett végezte el a főiskolát, tanújelét adva elhivatottságának. Több generáció beilleszkedését segítette munkájával, példamutatásával. Ma már jól megérdemelt nyugdíjas életét éli. Az Intézetben még mindig nagy szeretettel gondolnak rá, munkásságára.

SOMOGY megyéből: SCHISZLER GYÖNGYI, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztály vezető főnővére, diplomás ápoló
31 évesen lett a szakdolgozók vezetője. Konstruktív hozzáállásával az osztály ápolási színvonalát fejleszti. Szakmai és gyakorlati munkája kiemelkedő, felelősségtudata példaértékű. Jó kedvvel és kiváló problémamegoldó képességével mindig magával ragadja a környezetében dolgozókat. A gyakorlati oktatásokon 20 éve vesz részt, sok kollégát nyert meg a szakma számára.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megyéből: KUJBUS TAMÁSNÉ, a mátészalkai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető ápolója
1987 óta ápoló munkakörben dolgozik Mátészalkán, a szervezetileg többször átalakult kórházban. Szakmai ismereteit folyamatosan fejlesztette, OKJ ápoló majd epidemiológiai szakápoló szakképesítést is szerzett. Kiváló munka elismeréseként osztályvezető ápolói feladatokkal bízták meg. Jelenleg a Sürgősségi Osztályon osztályvezető ápoló. Szakmai tudása kiemelkedő, munkájában körültekintő, pontos. A szakmai érdekvédelmi munkában is élenjár, a mátészalkai helyi szervezet elnöki tisztségét látja el.

TOLNA megyéből: BASA ERZSÉBET, a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Egynapos Sebészet és Műtő főnővére
Több évtizede dolgozik az egészségügyben. Műtősnő, szülésznő, diplomás ápoló és egészségügyi menedzser, képzett, hivatását szerető kolléga. Diplomás ápolói szaktudása és a gyakorlatban szerzett ápolói tapasztalatai segítséget jelentettek az osztály munkájának szervezésében. Fáradhatatlanul dolgozik, alaposan végzi munkáját. Csakis a betegek érdekeit képviselő, mély humánumú, lelkiismeretes szakember, elköteleződve a műtői és ápolói munkának. Erős szakmai alázat, a betegekkel való legjobb bánásmód, nagy türelem és kitartás jellemzi. Teljesítményét felettesei és a betegek egyaránt nagyra értékelik.

VAS megyéből: GOMBÁSNÉ JUDT MAGDOLNA, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas megyei területi szervezet elnöke, nyugalmazott szakoktató
Több évtizedes kiváló szakmai pályafutásában dolgozott szakoktatóként, majd a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több területén osztályvezető főnővéri tevékenységet is végzett. Munkáját mindig magas színvonalon, a betegek gyógyulása érdekében tette. A területi szervezetben végzett elnöki munkájában is mindig igényes, magas színvonal érvényesül. 2012-ben vonult nyugdíjba a szombathelyi kórház kötelékéből, de nem szakadt meg a kapcsolat az egészségüggyel, mert folyamatosan részt vesz a főiskolai oktatásban, az ápolók képzésében.

VESZPRÉM megyéből: BOGNÁR GABRIELLA, csetényi Védőnői Szolgálat területi védőnője
Gabika az egészségügyben azt a hivatást választotta, melyben tökéletes önmegvalósítási lehetőségre talált. Védőnői diplomájával lakóhelyén, Csetényben és Szápáron vállalta fel a jövő nemzedék megfogantatásától az egészséges felnőtt korig tartó preventív, egészségfejlesztő, egészségmegőrző, gondoskodó, magas szintű szakmai tevékenységét. Lelkiismeretes, eredményes munkát végez.

ZALA megyéből: CSÖRNYEI MÁRIA, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház ápolási igazgatója, diplomás ápoló
Elhivatottsága, a szakdolgozókért való tenni akarása ápolási igazgatóként példaértékű. Szívügyének tekinti az ápolásszakma fejlesztését, szakmai továbbképzések szervezését. Munkáját a jó kommunikáció, megbízhatóság, felelősségvállalás, kiváló problémamegoldó készség, vidámság, optimizmus jellemzi. Kiváló kolléga. Szakmai érdekvédelmi munkában is élenjár, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének elnökségében és a területi szervezet Oktatási Bizottságában is tevékenyen részt vesz.