MESZK szakmai díjazottak 2012

BARANYA megyéből: PÁLFINÉ DR. SZABÓ ILONA
Címzetes egyetemi docens, akinek több évtizedes betegágy melletti munkája és a PTE ETK-n végzett oktatói tevékenysége példaértékű az egészségügyi pályán. Munkáját, alaposság, szakmai igényesség jellemezte, és a mai napig is így végzi vállalt feladatait. Folyamatosan képezte magát, a PhD megszerzésére méltán vagyunk büszkék, amellyel bebizonyította, hogy képesek vagyunk a kitűzött célunkat elérni.

BÁCS-KISKUN megyéből: PAKAI ISTVÁN JÁNOSNÉ
A kiskunhalasi kórház mátrixvezető főnővére, gyermekápoló, diplomás ápoló. Szakmai felkészültsége példaértékű. Aktívan részt vesz az ápolók elméleti és gyakorlati oktatásában. A szakmai érdekvédelmi munkában is kiemelkedő.

BÉKÉS megyéből: HÜTTNERNÉ SZABADOS MÁRIA
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezető ápolója, egyetemi okleveles ápoló. 27 éve dolgozik humán területen, hatalmas munkabírással. Mindvégig folyamatosan képezte magát. Szakmai tudása, elhivatottsága példaértékű, mellyel a betegek bizalmát is elnyerte. Rendkívüli kommunikációs készségével, emberi hozzáállásával, lelkiismeretességével munkatársai tiszteletét is kivívta. Határozottsága, a szakma iránti tisztelete komoly mértékben segíti intézménye működését.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyéből: DULIBÁN LÁSZLÓNÉ
A Miskolci Semmelweis Ignác kórház főnővére. Pályáját közel 30 éve a fekvőbeteg-ellátásban műszakos ápolóként kezdte. Tudását folyamatosan gyarapítva főiskolai és több egyetemi végzettséget szerzett. Kiváló szervező, tudományos és oktatói tevékenységére vezetői is felfigyeltek. Szakoktatói, majd főnővéri pozíciót kapott. Az Erzsébet Hospice Alapítvány otthoni hospice szolgálatának team- és minőségirányítási vezetője is. Országosan elismert publikációi, kutatásai, szakmai érdekvédelmi tevékenysége jelentősen hozzájárul az ápolás fejlesztéséhez.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyéből: VIDA ÉVA
Az Almási Balogh Pál Kórház közegészségügyi-járványügyi felügyelője, aki kiváló szakmaisággal, több mint 20 éve tesz tanúbizonyságot rátermettségéről, elhivatottságáról. Szakmai hozzáértését folyamatos tanulással érte el, mindig nagy hangsúlyt fektetett ismereteinek, tudásának bővítésére és ezek átadására. Minden munkakörében – műtősnőként, közegészségügyi-járványügyi felügyelőként is – munkáját a maximalizmus, a tenni akarás, a tökéletességre való törekvés jellemezte.

A BUDAPESTI Szervezetből: GERGELY HAJNALKA
A Miskolci Semmelweis Ignác kórház főnővére. Pályáját közel 30 éve a fekvőbeteg-ellátásban műszakos ápolóként kezdte. Tudását folyamatosan gyarapítva főiskolai és több egyetemi végzettséget szerzett. Kiváló szervező, tudományos és oktatói tevékenységére vezetői is felfigyeltek. Szakoktatói, majd főnővéri pozíciót kapott. Az Erzsébet Hospice Alapítvány otthoni hospice szolgálatának team- és minőségirányítási vezetője is. Országosan elismert publikációi, kutatásai, szakmai érdekvédelmi tevékenysége jelentősen hozzájárul az ápolás fejlesztéséhez.

CSONGRÁD megyéből: TÖRÖKNÉ KÁTAI EDINA
Szülésznő, a hódmezővásárhelyi kórház osztályvezető főnővére. Személyének köszönhetően kialakult és megerősödött Hódmezővásárhelyen a szakdolgozói érdekvédelem. Munkatársai tisztelik, becsülik az értük végzett tevékenységért. Szülésznőként részese volt az Erzsébet Kórházban az együtt szülés bevezetésének. Határozott személyiségével rövid idő alatt sikerült jó csapattá kovácsolni az egynapos sebészeti osztályon dolgozó munkatársakat.

FEJÉR megyéből: DR. MAYER ÁGNES
A székesfehérvári kórház gyógytornásza, aki humánkineziológiai diplomát is szerzett, elsőként indult a gyógytornászok között a doktori cím megszerzéséért. Publikációi, előadásai által közkinccsé vált és válik az a tudás és tapasztalat, amely közel 20 év alatt a birtokába került. A Magyar Gyógytornászok Társaságának ajánlásával 2005-ben Mydeton-díjat kapott, 2009-ben a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság alelnökévé választották meg. Évek óta részt vesz a Fejér Megyei Szent György Kórház Baleseti Sebészeti Osztályán a hozzá beosztott gyógytornász hallgatók magas szintű oktatásában. Fejér megye szakdolgozói között elsőként szerzett tudományos fokozatot: 2012. március 21-én az „Amputáltak testtudata és állásbiztonsága” című PhD értekezésére kiváló minősítést kapott.

GYŐR-MOSON-SOPRON megyéből: SÁRVÁRI ZSUZSANNA
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Infektológiai Osztályának dolgozója, osztályvezető ápoló. A 42 éves szakmai életút alatt számtalan egészségügyi szakdolgozó gyakorlati képzésében vett részt. Helyi és országos szakmai rendezvényeken több alkalommal szerepelt szerző és társszerzőként is. A kollégák, a betegek és a hozzátartozók iránti tisztelete, segítőkészsége, empatikus magatartása példaértékű. Munkája mellett az intézmény szakmai napjainak szervezésében is részt vesz.

HAJDÚ-BIHAR megyéből: DR. KINCSESNÉ SZÓNYA KATALIN
Területi elnök, aki 41 évet töltött el az egészségügyben. A szakmai ranglétrát végigjárva ápolási igazgatóként is a szakdolgozói hivatás elismertetéséért tevékenykedett. Lelkiismeretes, példamutató magatartásáért több dicséretben részesült. Fontosnak tartja az ápolási hivatást, annak szószólója. Nagy hangsúlyt fektet a betegségek megelőzésére, az egészség megőrzésére, a tudásának folyamatos fejlesztésére. A MESZK Hajdú-Bihar megyei területi szervezet elnöke, a megalakulása óta. Munkájával igen komoly mértékben hozzájárult a köztestület működéséhez. A díj szakmai életútjának méltó elismerése.

HEVES megyéből: JAKABOVITS FERENCNÉ
A gyöngyösi Bugát Pál Kórház ápolási igazgatója. Az egészségügy területén végzett évtizedes kimagasló munkájával, hivatásának képviseletével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez. Határozott, problémamegoldó készsége példaértékű. Sosem a tisztségre jelentkezett, hanem kiválasztották. Feladatát kiemelkedő szakmai hozzáértéssel látja el, a szakdolgozókat naprakész tudásra ösztönzi, jó vezetői képességekkel rendelkezik. A felmerülő problémák tekintetében az azonnali megoldásokat keresi, és véleményét reálisan fogalmazza meg.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megyéből: PALCSÓ ANNAMÁRIA
Diplomás ápoló, minőségirányítási asszisztens, a jászberényi kórház ápolási osztályának osztályvezető helyettese. Munkáját szakmai hozzáértéssel, határozottsággal végzi, nagy munkabírás és kitartás jellemzi. A kórház megbecsült és tiszteletben tartott dolgozója. Kollégái elismerik munkáját az egészségügy, ápolásügy és a munkahelyi közösség iránt érzett elhivatottságáért. Nézeteivel vallja, hogy az ápolói hivatást csak empátiával, elhivatottsággal lehet szolgálni.

KOMÁROM-ESZTERGOM megyéből: SZAPPAN JÁNOSNÉ
Főnővér – akit mindenki csak Hugi-ként emleget –, 35 éve dolgozik a tatabányai Szent Borbála Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályán. Az osztályvezető főnővéri feladatok koordinálása mellett a PIC – Koraszülött Részleg vezetője is. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudását továbbképzéseken és konferenciákon folyamatosan fejleszti. Precíz, pontos, megbízható. Munkabírása, empátiás készsége a kollégákkal, betegekkel és a hozzátartozókkal is kimagaslóan példamutató. A helyi elnökség bármikor számíthat segítségére és aktív közreműködésére.

NÓGRÁD megyéből: HORVÁTHNÉ KIRÁLY VALÉRIA
Diplomás ápoló, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Neurológiai Osztályának főnővére. Több mint 30 éve él szakmájának, lelkiismeretessége felülmúlhatatlan. Nemcsak az osztálya szakdolgozói, hanem a kórház valamennyi dolgozója tiszteli és szereti emberi hozzáállása miatt. Kiváló szervezőkészségének, rátermettségének köszönhetően számos rendezvény megszervezése fűződik a nevéhez. A köztestület munkáját – helyi elnökként – a megalakulás óta segíti.

PEST megyéből: NAGY ERIKA
Diplomás ápoló, a Szent Rókus Kórház osztályvezető ápolója, aki 29 éve dolgozik megszakítás nélkül az egészségügyben, annak rendíthetetlen elkötelezettje. Tudásának legmagasabb szintjén végezte és végzi munkáját a betegellátás érdekében. Munkáját valóban hivatásnak tekinti. Munkatársai számára példát mutat elkötelezettségből, az intézményhez való lojalitásból, a hivatáshoz való hűségből. Munkája során a kihívásoknak való megfelelés és nyitottság jellemezte. A szakma szeretete, hatalmas munkabírása, örök optimizmusa követendő és példaértékű lehet mindenki számára.

SOMOGY megyéből: TÜSKÉNÉ SZIKORA EDIT
Védőnő, a marcali védőnők csoportvezetőjeként járul hozzá a szolgáltatás szakmai színvonalának emeléséhez, a védőnői ellátás elismertetéséhez, számtalan helyi szakmai program megvalósításához. A helyi szakmai kérdések mellett a szakma fejlődését is szívén viseli. Fáradhatatlanul vesz részt a kamarai munkában is. Sokéves kiemelkedő minőségű munkájának és a szakma iránti elkötelezettségének elismerése e díj.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megyéből: NAGY GÉZA
Okleveles ápoló, a Jósa András Oktatókórház ápolási igazgatója, akinek 26 éves elhivatottsága maximális, munkahelyén mindenki számára példaértékű. Kiemelkedő munkát végez, folyamatosan fejleszti a minőségi betegellátást. Határozottságával, önállóságával korrekt ápolási irányítást végez. Szakmai tapasztalata, emberi hozzáállása, segítőkészsége munkatársai által elismert. Köztestületben végzett területi elnöki feladataival járul hozzá a szakmai érdekvédelmi munkához.

TOLNA megyéből: DOMOKOS JÁNOSNÉ
A Tolna Megyei Balassa János Kórház műtős szakasszisztense, szakmai vezetője. Évtizedek óta töretlen szakmai elkötelezettség, odaadás, humánum, segítőkészség és a másokra való odafigyelés jellemzi. Az életében adódó nehézségek leküzdése, feldolgozása soha nem távolította el a munkájától, hivatásától. Vezetése alatt a több éve együtt dolgozó munkahelyi kollektívát az összetartás, az együttműködés, megbecsülés jellemzi. Határtalan betegcentrikussága, alapossága, precízsége, a szakma szeretete sokak példaképévé tette, és követésre méltó minden utána jövő nemzedék számára.

VAS megyéből: ALTMAJER BEÁTA
Egyetemi okleveles ápoló, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Onkoradiológiai Osztályának vezető ápolója. Már korábban gyakorlatos nővérként, illetve három műszakos ápolóként is ezen az osztályon dolgozott. Sosem hagyta abba a tanulást, mindig érdekelték az új dolgok, a szakma fejlődése. Mint osztályvezető ápoló, felelősséggel szervezi az osztály munkáját. Kedves, barátságos légkört alakított ki. Foglalkozik a betegekkel és családtagjaikkal is, akiknek segít feldolgozni a velük történteket. Aktív szerepet vállal az oktatásban, képzésben.

VESZPRÉM megyéből: BARATINÉ VÉNINGER GABRIELLA
Diplomás ápoló, a Csolnoky Ferenc Kórház ápolási igazgatóhelyettese. A klasszikus értelemben vett ideális ápoló megtestesítője. Ápolói munkája modellértékű, amelyet oktató, nevelő tevékenységében jelenleg is kamatoztat. Az ápolás szakmai fejlesztésében aktív részt vállal, a minőségirányítás területén is. Egészségügyi oktatót is tisztelhetünk benne, aki emberbaráti szeretettel szakmai tudásának legjavát adja.

ZALA megyéből: KISS FERENCNÉ
Diplomás ápoló, a Hévízi Honvéd Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának vezető ápolója. Problémamegoldó technikák hatékony alkalmazásával méltón képviseli munkatársai érdekeit. Prevenciós programok, szakmai vetélkedők szervezésében élen jár. Intézeti közéleti tevékenységében aktívan közreműködik, a MESZK szakmai érdekvédelmi tevékenységét kiválóan képviseli területén.

AZ ORSZÁGOS SZERVEZET Szakmai Díja: SZABÓNÉ JUHÁSZ JULIANNA
Több mint 30 éve elkötelezett harcosa az egészségügynek. Munkáját magas szintű hozzáértéssel, hivatástudattal és a betegek iránti alázattal végzi. Sokat tett a minőségi betegellátás megvalósítása érdekében ezért munkahelyén Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Bőr és Nemi beteg Gondozó Intézetben minőségirányítási vezetői megbízást kapott. 2004 óta aktívan részt vett a kamara szervezésében, 2004 óta a MESZK Budapesti Területi Szervezete Járóbeteg-ellátási alelnöki teendőit látja el. Rendkívüli kommunikációs képessége miatt az országos rendezvények szervezésében is aktívan közreműködik.