MESZK Szakmai díjazottak 2016

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként 2006-ban Szakmai Díj-at alapított. Az elismerés annak a kamarai tagnak adományozható, aki hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez. A helyi és területi szervezetek javaslatára, az Országos Kitüntetési Bizottság véleményezésével, az Országos Elnök jóváhagyásával ez évben is 21 fő részére adja át az elismerést.

BARANYA megyéből: DR. VÁRADYNÉ HORVÁTH ÁGNES a PTE-ETK c. egyetemi docense.
Pályafutását 1972-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Intenzív Terápiás osztályán kezdte ápolóként, majd aneszteziológus szakasszisztensként dolgozott a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A ranglétrát végigjárva 1995-ben posztgraduális egyetemi végzettséget szerzett. 2000-től főállású adjunktus volt a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolán. 2013-ban címzetes egyetemi docens kinevezést kapott. Probléma megoldó és kapcsolatteremtő képessége rendkívüli. Kiváló szervező tulajdonsága révén számos továbbképzést, tanfolyamot, szakmai fórumot bonyolított le. A Tudományos Oktatási Bizottság elnökeként képviseli a területi szervezetet a rendezvényeken. A szakmai tevékenysége, kreatív, alkotó munkája és személyisége méltán bizonyítja a Szakmai Díj elnyerését.

BÁCS-KISKUN megyéből: SIKLÓS ATTILA diplomás ápoló, aki 2006 óta dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Kórházban, 2010 óta az Invazív Kardiológiai Osztály vezető ápolója.
Elhivatottsága, szakmai tudása, a szakdolgozókért való tenni akarása mindenki számára példaértékű. A kamara érdekvédelmi munkájában élenjár, jelenleg a MESZK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottság elnöke. Szakmai munkáját az igényesség, nagyfokú precizitás jellemzi. Megbízhatósága, határozottsága szakmai és emberi rátermettsége teszi érdemessé a kitüntetésre.

BÉKÉS megyéből: GYÖRGY MARGIT, az Orosházi Kórház szülésznője.
Személye az egyik legmeghatározóbb a Szülészeti Osztály és a Békés Megyei Területi Szervezet életében. Nemcsak szakmájában, a szülésznői feladatok ellátásában, hanem a kamarai tagokkal való kapcsolattartásban is nélkülözhetetlen csapattag. Munkájában maximális teljesítményre törekszik, de tevékenységében a mai napig az anyai örömök elé néző nőkről néha kispapákról való gondoskodás jelenti a legfontosabb feladatot. Kedves, vidám lénye igazi közösségi emberré emelte, kollégáival, a szülő nőkkel és a hozzátartozókkal is mindig megtalálta a megfelelő hangot. Segítőkészsége, érdeklődése, nagy szakmai tudása sok kezdő szakdolgozó életét, szakmai fejlődését könnyítette meg az osztályon. A területi szervezet általános alelnöke.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyéből: HORVÁTH EMESE, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető ápolója, intézeti szakoktatója.
Szakmai ismeretei széleskörűek, melynek bővítésére minden továbbképzési lehetőséget igénybe vesz. A jövő egészségügyi szakdolgozóinak képzésében aktívan részt vállal. Továbbképzéseken, konferenciákon osztja meg tudását, tapasztalatát az evidenciákon alapuló ápolás gyakorlatának elősegítése érdekében. Személye, kimagasló szakmai tudása jelentősen meghatározza a munkahelyén a betegek magas szintű ellátását. Segítőkész, empatikus, számára nincs megoldhatatlan feladat, nincs olyan, hogy lehetetlen. Kiemelkedő precizitással, szakmája iránti alázattal, igényességgel végzi a mindennapi tevékenységét.

BUDAPESTI Szervezetből: PINTÉR LÁSZLÓNÉ, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Patológiai és Kórszövettani Osztály citológiai szakasszisztense.
1976 óta dolgozik a Honvédkórházban, illetve elődintézményében, a Patológiai Osztályon citológiai asszisztensként. 1985-2007-ig vezető asszisztensként is tevékenykedett. Hivatását nagy odaadással, elhivatottsággal felelősségtudatosan végzi. Aktívan részt vett az osztály csapatépítő tevékenységébe, illetve nagy erőkkel segítette a fiatalok oktatását és az új dolgozók beilleszkedését. Szakmai tudása és nyugodt természete jó hatással volt a körülötte dolgozókra.

CSONGRÁD megyéből: DR. NÉMETH ANIKÓ, SZTE-Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának oktatója.
Diplomás és okleveles ápolói képesítést szerzett. 2013. decemberében sikeresen megvédte PhD értekezését. Számos hazai kongresszuson tartott előadást, tudományos folyóiratokban megjelent publikációinak száma 33. A Hospice szakápolástan c. könyv szerkesztője. 2007-től a MESZK Csongrád Megyei Területi Szervezet Területi Oktatási Bizottságának elnöke. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Csongrád Megyei szakdolgozóknak szervezett továbbképzések szervezésében és lebonyolításában. Az Ő fáradhatatlan munkájának érdeme, hogy az elmúlt 10 évben Csongrád megyében több mint 17 ezren vettek részt az általa szervezett továbbképzéseken. Sikeres életpályája alapján, messzemenően kiérdemelte a MESZK Szakmai Díjat.

FEJÉR megyéből: VAJDÁNÉ CSÁK RÓZSA, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főnővére, gyermekápoló.
1970 óta dolgozik első munkahelyén. Kimagasló szakmai tudásával, elhivatottságával korán kivívta felettesei elismerését, melynek eredményeként 32 éve osztályvezető főnővér. A fiatalokat felkarolja, felkészíti, és az évek során szerzett tapasztalatát átadja számukra. Kongresszusok, továbbképzések rendszeres szervezője, résztvevője. Diabéteszes gyermekek számára edukációs táborokat szervez. A 2001-től a Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület elnöke. Aktív tagja a szakdolgozói közösségnek. Jelenleg az Intézmény Szakdolgozói Tanácsadó Testület elnöke. A 46 év kiváló gyermekápolói és a 32 év főnővéri munka elismeréseként méltónak tartjuk a „MESZK SZAKMAI DÍJ” kitüntetésre.

GYŐR-MOSON-SOPRON megyéből: TÓTH ISTVÁNNÉ, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főnővére, diplomás ápoló.
A mindennapi munkája szerves részét képezi az osztályon gyakorlatot teljesítő ápoló hallgatók oktatása. Meghatározó személyisége az Intenzív Osztálynak, kollégái elismerősen nyilatkoznak munkájáról, kimagasló szakmai tudásáról, elkötelezettségéről. A szakmai tudásáról hivatása iránti tisztelete és alázata, a humánus hozzáállása az emberekhez, a jövő generációja számára példaértékű a Szakmai Díjra.

HAJDÚ-BIHAR megyéből: HOLHÓSNÉ KUNKLI VALÉRIA, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelő Intézet Klinikai Farmakológiai, Infektológiai és Allergológiai Intézet részlegvezető főnővére.
Elkötelezte magát az egészségügyi pályának. A szakma szeretete, pozitív életszemlélete, optimizmusa minden tevékenységében megnyilvánul. Törekvő, szakmai tudását folyamatosan fejleszti. Nagy munkabírással és jó szervező készséggel végzi mindennapi munkáját, feladatait magas színvonalon látja el, rátermettsége lehetővé teszi új feladatok befogadására. A Szakdolgozói Kamara megalakulása óta oszlopos tagja a területi szervezetnek. Fáradhatatlan energiával szervezi meg minden évben a szakmai vetélkedőt. Járóbeteg-ellátási alelnökként, országos küldöttként képviseli megyénket minden kamarai rendezvényen. Kiváló szakmai felkészültsége, naprakész elméleti és gyakorlati tapasztalata, pozitív emberi tulajdonságai alapján méltó e kitüntetésre.

HEVES megyéből: KOVÁCSNÉ VÉKÁSI ADRIEN, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Radiológia Osztályvezető asszisztense.
A zavartalan betegellátás érdekében magas színvonalú szakmai tudással, lelkiismeretes példaértékű felelősségtudattal, irigylésre méltó lexikális tudással végzi napi feladatait. Mind szakmaisága, mind embersége kiemelkedő, akár gyakorlati oktatóként, vezetőként valamint kollégaként is. Hivatástudata, precízsége elismerést érdekel. Nemcsak munkatársai, felettesei is elégedettek munkájával. Területi küldöttként folyamatosan segíti a szakmai érdekvédelmi munkát.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megyéből: BEKÉNÉ PÓCS GABRIELLA, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Felnőtt Intenzív Osztály osztályvezető főnővére, diplomás ápoló.
1983-tól dolgozik az egészségügyben. Szakmai munkájában az igényesség, betegek iránti alázat jellemzi. Problémamegoldó képessége kiváló. Elméleti, gyakorlati felkészültsége példamutató mindenki számára. A Területi Szervezet meghatározó tagja, fekvőbeteg ellátásért felelős alelnökként tevékenykedik. A szakmai verseny szervezésében mind megyei, mind országos szinten aktívan közreműködik. Emberi, szakmai értékei alapján méltónak tartjuk az elismerésre.

KOMÁROM-ESZTERGOM megyéből: KISS ESZTER, a Szent Borbála Kórház Tatabánya Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály diplomás ápolója.
Az Intenzív osztály főnővéreként mind emberi, mind szakmai kvalitások vonatkozásában példaértékű munkát végez. Alázattal fordul a betegekhez, nagy odafigyeléssel, és precizitással látja el a feladatát. Szívén viseli a munkatársai sorsát, szakmai fejlődését. Igyekszik átadni a rengeteg tapasztalatot és tudást ami a birtokában van. Napra kész a szakmai újítások, változások tekintetében. Igazság érzete, józan gondolkodása, megértő, támogató magatartása miatt, szakmai, etikai kérdésekben a társ osztályok is számíthatnak rá. Kitartása, optimizmusa, jó kedve, munkabírása, minden egészségügyi dolgozó számára példaértékű.

NÓGRÁD megyéből: KRASZNAI KÁZMÉRNÉ, a Szent Lázár Megyei Kórház, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülésznője, főnővére.
Munkáját lelkiismeretesen, precízen, nagy hozzáértéssel végzi. Rendszeresen bővíti ismereteit, továbbképzéseken és kongresszusokon, előadóként és hallgatóként is részt vesz. Elősegíti a rábízott munkatársak szakmai fejlődését, nagy empátiás készséggel irányítja munkatársait. Munkatársai és betegei szeretik, számítanak munkájára, tapasztalatára, tudására. A helyi szervezet elnökeként aktívan részt vesz a kamara munkájában, szívesen segíti a helyi konferenciák, szakmai versenyek lebonyolítását.

PEST megyéből: MÉSZÁROS TIBOR, a Szent Rókus Kórház és Intézmény Ápolási igazgatóhelyettese, Mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető ápolója.
30 éve dolgozik megszakítás nélkül az egészségügyben, végigjárva a ranglétra összes fokát eljutva főiskolai és menedzseri diplomáig. Munkáját, bátran mondhatjuk, valóban „Hivatásnak” tekinti. Példaértékű szakmai munkájával hozzájáru az intézményben a magas szintű ápolási munkához. Kiváló kommunikáció, hatalmas empátiás készség, segítőkészség és elhivatottság jellemzi, és mind e mellett kitűnő humorú kolléga. Munkatársai számára példát mutat elkötelezettségből, az intézményhez való lojalitásból a hivatásához való hűségből. A szakma szeretete, lelkiismeretessége, hatalmas munkabírása, örök optimizmusa, követendő és példaértékű lehet mindenki számára.

SOMOGY megyéből: BOGNÁR ATTILÁNÉ, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephely, Krónikus Belgyógyászati egység szakápolója, vezető szakdolgozó helyettese.
Pályáját közel 26 éve a fekvőbeteg ellátásban kezdte, azóta is megszakítás nélkül az egészségügy rendíthetetlen elkötelezettje. Meghatározó alakja a teamnek, gazdasági nővéri feladatait precízen, pontosan, megbízhatóan végzi. Munkáját a kialakított jó kapcsolat és harmonikus együttműködés jellemzi. A marcali helyi szervezet alelnöke, akire szervezési és egyéb feladatokban is bármikor lehet számítani. Igyekszik feladatait úgy végezni, hogy felettesei és kollégái is munkavégzésével elégedettek legyenek. Kapcsolata munkatársaival, társosztályokkal, hozzátartozókkal és a betegekkel humánus és korrekt.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megyéből: KÁROLYI KÁLMÁNNÉ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Higiénikus főnővére.
Központi Sterilizáló és a Kórház higiénés csoport vezetésében, irányításában továbbá rendkívül szerteágazó és sokrétű ápolás-szakmai feladatok koordinálásában, ellátása terén kifejtett kiemelkedően felelősségteljes-, tartósan magas színvonalú-, példamutatóan pontos és lelkiismeretes munkavégzése alapján méltó az elismerésre. A helyi szervezet által meghirdetett rendezvények egyik aktív szervezője és lebonyolítója, a tagság maximális megelégedésére.

TOLNA megyéből: MUNK JÁNOS TAMÁSNÉ, a Tolna megyei Balassa János Kórház Szekszárd osztályvezető ápolója.
1982-ben szerzett általános ápoló és asszisztensi végzettséget, melyet követően EKG asszisztensként kezdett el dolgozni a szekszárdi Balassa János Kórház I. Belgyógyászati osztályán. Diplomás ápolóként végzett 1993-ban. Egy évvel később kinevezték az I. számú Belgyógyászat osztályvezető ápolójává, ahol azóta is ebben a beosztásban dolgozik. A korábban 55 jelenleg 47 ággal működő osztály betegellátásnak zavartalanságát, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását szervezi, irányítja, a beteg érdekeit mindenkor szem előtt tartva. Személyes példamutatással, megfelelő ösztönzéssel, türelemmel, odafigyeléssel igyekszik elérni, hogy a munkatársai a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. A Kamara Tolna megye területi elnökeként kiváló szervező készségről tesz tanúbizonyságot.

VAS megyéből: HAJBA ÉVA, a Kemenesaljai Egyesített Kórház vezető csecsemőápolója.
Szakmai tudása, emberi tulajdonságai, a betegek, kismamák irányába mutatott lelkiismeretes és magas szintű szakmai elhivatottságú hozzáállása alapján nem csak a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületén, hanem minden egészségügyben tevékenykedő kollégának és kolléganőnek példaképe lehet. A szakterületen dolgozók egész sora tanulhatta tőle a szakmát. Soha nem érezte fáradtságnak a több, mint 35 éves szakmai pályafutás ideje alatt tudását és tapasztalatait a kollégáknak átadni. Elhivatottságával, szakszerűségével, és kedvességével szolgálja az újszülötteket édesanyákkal együtt a celldömölki kórház újszülött részlegén. Fáradhatatlan, ha valamilyen feladat miatt hívó szót kap, azonnal ott van, segít, ötleteivel előbbre lendítve területi kamaránk munkáját!

VESZPRÉM megyéből: ZENGŐI – TÖRÖK CSILLA, Dr. Deák Jenő Kórház, Tapolca, egyetemi okleveles ápolója.
14 évesen köteleződött el az egészségügy iránt, még a régi szakközépiskolai képzésben. Diplomás ápolói, egyetemi okleveles ápolói, műtős asszisztensi és klinikai elektrofiziológiai asszisztensi képesítéseket szerzett. Jelenleg az Ápolási Osztályon és az intézmény minőségbiztosításában vállal komoly szervezői munkát. Helyi Szervezet elnöke, és Területi Etikai Bizottság elnöke is. Minden szakmai megmozduláson, rendezvényen, kiránduláson, csapatépítésen, szakmai vetélkedőn szervezőként számíthatunk rá, összetartja „csapatát”. Munkahelyén a szakdolgozók bizalommal fordulnak hozzá mind szakmai, mind továbbképzési, mind személyes kérdésekben. Szakmailag és emberileg egyaránt kimagasló a teljesítménye a betegellátás területén is.

ZALA megyéből: NEMESKÜRTINÉ MEDGYES ILONA, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény védőnője.
A díjazott, területi védőnőként Nagykanizsa egyik – szociális értelemben – leghátrányosabb területén végzi tevékenységét. Szakmai elhivatottsága, kiemelkedő kommunikációs képessége, magas fokú empátiája, magabiztos fellépése, jó problémamegoldó képessége hatékonyan érvényesül a hátrányos helyzetben lévő ellátottak körében. A családok életében folyamatosan jelen van a gyermekvállalásnál, a születés után, az óvodai és iskolai évek alatt, a fiatal felnőttkorban. Hasznos, praktikus tanácsai, örömmel végzett munkája nagy bizalmat ébreszt a gondozottakban: kicsikben és nagyokban egyaránt. A munkahelyi feladatok mellett aktívan részt vesz a szabadidős tevékenységek szervezésében, prevenciós feladatok ellátásában. Vidámságával, végtelen empatikus tulajdonságával méltó a kamarai elismerésre. Az ORSZÁGOS SZERVEZET ELNÖKSÉGE 2016-ben a Szakmai Díjat NYILAS JUDIT a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatójának adományozza. Kitüntettünk 1975 óta aktív szereplője az egészségügyi ellátó rendszernek és mindemellett jelentős közéleti tevékenységet is folytat. Az általános ápoló és asszisztensi oklevéltől az 1990-ben az OTE intézetvezető szakán megszerzett főiskolai diplomáig számos középfokú szakképesítést szerzett. 1995-ben a budapesti Közgazdasági Tudományegyetem egészségügyi menedzser szakán egészségügyi menedzser másoddiplomát szerzett. Egyetemi végzettségét a Jannus Pannonius Tudományegyetem, Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék humánszervező szakán végezte. A Kamara megalakulás óta nem tisztségviselő tagként pozíciójából adódóan kiemelten segíti és támogatja köztestületünk munkáját területi és országos szinten. Véleményeivel a szakdolgozókat érintő változások és helyzetek megoldásában mindig korrekt, konstruktív és hiteles véleményformálója hivatásának!