MESZK szakmai díjazottak 2013

BARANYA megyéből: BERKES ZOLTÁNNÉ
A szigetvári kórház ápolási igazgatója, diplomás ápoló. Vezetői munkája mellett az Ápolási Osztály szakmai munkáját is irányítja. 27 éves pályafutása során ápolóként és vezetőként is sokat tett a betegellátás színvonalának javításáért, a szakma presztízsének emeléséért, a kórház fejlődéséért. Aktív közéleti feladatokat is ellát, helyi elnöki minőségében.

BÁCS-KISKUN megyéből: MAGYARINÉ TÓTH ERIKA
A Kiskunfélegyházai Városi Kórház osztályvezető főnővére. Sebészeti Osztályon kezdte nővéri pályafutását, majd a főiskola elvégzése után a kórház Krónikus Osztályának vezető főnővére lett. Magas szintű tudás, precizitás, igényesség, alázat jellemzi munkáját. Minőségügyi munkában, a képzésben is kiemelkedő tevékenységet végez. A városi szervezet elnökeként méltán képviseli a kollegák érdekeit.

BÉKÉS megyéből: DR. CSIKINÉ RANGASZ MAGDOLNA
Munkájában maximális teljesítményre törekszik, de tevékenységében a betegekről, gyógyulni vágyókról való gondoskodás jelenti a legfontosabb feladatot. A kamarai tagokkal való kapcsolattartásban is nélkülözhetetlen csapattag. Kiváló szakmai munkáját a szakasszisztensek vizsgáztatásában kamatoztatja.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyéből: KALÓ MÁRIA KATALIN
Pályáját 33 éve kezdte. Küldetését alaposság, kreativitás, új dolgok iránti fogékonyság jellemzi. Szervező képessége kiváló, megyéjében dolgozó kollegái is elismerik munkásságát. Szakmai kollégiumi tagként módszertani levelek kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. Részt vesz védőnő hallgatók gyakorlati oktatásában, szinte minden korosztály számára végez egészségnevelő feladatokat. A MESZK Országos Választási Bizottságának elnöke.

A BUDAPESTI Szervezetből: BALÁZS KATALIN
Az Uzsoki Utcai Kórház Fül-orr-gészet osztályvezető főnővére.15 éve gyakorolja magas szintű ápolói munkáját. Hivatástudata és a betegek iránt érzett alázata kimagasló. Ápolási munka fejlesztésében is részt vállal. Helyi szervezeti elnökként képviseli a tagtársak szakmai érdekeit.

CSONGRÁD megyéből: VARGÁNÉ TERHES ANITA
20 éve a Sebészeti Klinikán osztályos nővérként kezdete pályáját, ma egyetemi ápolóként szolgálja a betegeket. A klinikán nevéhez fűződik az ápolási dokumentáció bevezetése és az ápolási protokollok gyakorlati alkalmazása a mindennapos betegellátásban. Szakmai felkészültsége és a közösségi munkában végzett szervező tevékenysége példa értékű.

FEJÉR megyéből: BOGNÁR LÁSZLÓNÉ
20 éves kórházi munkája példaértékű lehet minden gyermekápoló előtt. Szakma szeretete, felkészültsége és kollegalis gondolkodása minden ténykedésében megnyilvánul. Tananyagfejlesztésekkel, kutatási munkákkal, rendezvények szervezésével hozzájárul a gyermekápolói szakma fejlődéséhez. A gyermek hospice elkötelezett önkéntese. Szakmai érdekvédelmi munkája országosan is elismert.

GYŐR-MOSON-SOPRON megyéből: MOLNÁR JÓZSEFNÉ
Már nagyon fiatalon elhivatottságot érzett az ápolói szakma iránt, és az óta is pszichiátriai szakápolóként szolgálja az ápolást. A betegekkel való bánásmódja, kommunikációja példaértékű, magas empátiakészséggel bír. Páciensei bizalmát könnyen elnyeri és megőrzi. Kollegáival szemben is önzetlen és segítőkész.

HAJDÚ-BIHAR megyéből: GÁL MÁRIA
Magas színvonalú szakmai munkájának és folyamatos képzéseken való részvételének köszönhetően kivívta munkatársai és betegei elismerését. Vezetőként nagy hangsúlyt fektet munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére. Segítő- és empátiás készsége példamutató Kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez.

HEVES megyéből: TELEKI SÁNDORNÉ
az OVSZ Egri Területi Vérellátó vezető asszisztense. Feladatát kiemelkedő szakmai hozzáértéssel látja el, a szakdolgozókat naprakész tudásra ösztönzi. Kiváló szervező, mely nem csak a szakmai és irányító tevékenységében nyilvánul meg, hanem a közösségi feladatok ellátásában is. Kimagasló szakmai és közösségi munkájának méltó elismerése e díj.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megyéből: MÉSZÁROSNÉ HAKUCSÁK ERIKA
Munkájának elméleti megalapozottságát szülésznői, anesthesiológiai szakasszisztensi, szakoktatói, egészségügyi menedzseri képesítései adják. 38 éves szakmai gyakorlata, és számos szakmai szervezetben betöltött tisztsége, vezetői elkötelezettsége országosan is elismert. Rendkívül népszerű személyiségét, nagyfokú empátia jellemzi, melyet sugároz a betegekre, munkatársakra egyaránt.

KOMÁROM-ESZTERGOM megyéből: FEKETE LAJOSNÉ
A kisbéri Batthány Kázmér Szakkórház ápolója. Sebészeti Osztályon 28 éve kezdte meg hivatását, jelenleg a mozgásszervi rehabilitációban jeleskedik, rangidős dolgozó. Munkája, megbízható, türelmes, az esetleges feszültségeket humorral oldja. A helyi elnökség bármikor számíthat segítségére és aktív közreműködésére.

NÓGRÁD megyéből: CSIKOS DÓRA
A Szent Lázár Megyei Kórház Rehabilitációs Osztályának főnővére, ápolási igazgatóhelyettes. Szakmai felkészültsége kiemelkedő. Közösségteremtő munkájával lelkes kollektívát, hatékonyan dolgozó csapatot alakított ki. Folyamatos fejlesztője a minőségi ápolásnak. Részt vállal a képzésben is. Szaktudását érdekvédelmi tevékenységében is kamatoztatja.

PEST megyéből: BOKOR KÁROLY
32 éve dolgozik az egészségügyben, a szakma rendíthetetlen elkötelezettje, aki tudásának legmagasabb szintjén végezte és végzi munkáját a betegellátás érdekében. Kollegái emberileg és szakmailag számíthatnak rá, példát mutat elkötelezettségből és hivatáshoz való hűségből. Szakma szeretete, hatalmas munkabírása követendő és példaértékű lehet mindenki számára. A köztestületben végzett szakmai érdekvédelmi munkája is dicséretre méltó.

SOMOGY megyéből: NAGY TÜNDE
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertárának vezető asszisztense. 30 éve dolgozik első munkahelyén. Kiváló szakmai felkészültségű, türelmes, de határozott szakmai vezető. Sokat tett munkatársaiért, akik tiszteletét is bírja. Szakmai gyakorlatok szervezésében, vizsgáztatásban is részt vállal. A köztestületben végzett feladatait is példaértékűen ellátja.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG megyéből: FARKASNÉ JUHÁSZ ZSUZSÁNNA
1985-től dolgozik a Felső-Szabolcsi Kórházban, jelenleg a Neurológia Osztály főnővére. Kiváló vezetői képességekkel rendelkezik. Munkáját szakmai hozzáértéssel és kitartással végzi. Aktívan részt vesz az ápolók elméleti és gyakorlati oktatásában. Hozzáállásával, lelkiismeretességével hozzájárul a színvonalas betegápolás megteremtéséhez. Köztestületben végzett helyi elnöki feladataival hozzájárul a szakmai érdekvédelem eredményeihez.

TOLNA megyéből: PAJCSICS LÁSZLÓNÉ
a dombóvári Szent Lukács Kórház vezető ápolója, aki 38 éve dolgozik az egészségügyben, annak elkötelezettje. Tudásának legmagasabb szintjén végzi munkáját a betegellátás érdekében, munkája a hivatása. Egészségügyi oktatót is tisztelhetünk benne. A szakma szeretete, hatalmas munkabírása, örök optimizmusa követendő. Ápolásszakmai fejlesztésekben és minőségirányításban is részt vállal. Példát mutat az intézményhez való lojalitásból, a hivatáshoz való hűségből.

VAS megyéből: PÉCZELI ANDRÁS
A Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Központi Műtőszolgálatának vezető asszisztense. Szakmai munkáját felelősségteljesen látja el. Szakmai fejlődése, tanulása folyamatos, mindig érdekelték az új dolgok. Jelenleg doktori iskolán PhD képzést folytat. Aktív szerepet vállal az oktatásban, képzésben, rendezvények szervezésében. Publikál, vizsgáztat. Vezetői munkáját is felelősséggel, szívvel lélekkel végzi.

VESZPRÉM megyéből: RÓZSA BEÁTA
A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Pulmo-kardiológiai Osztályának ápolója. 25 éve választotta az egészségügyi szolgálatot, először pszichiátriai ápolóként dolgozott, ahol részlegvezetőként példamutatóan szervezte a betegek ápolását. Jelenleg szakmai tapasztalatát alvás diagnosztikai laborban lelkiismeretes, precíz, igazi csapatemberként alkalmazza. Tapaszatalatait szívesen teszi közzé előadásaival. Kiemelkedő szerepet vállal az egészséges életmódra nevelésben. Szakmai és emberi értékeinek méltó elismerése e díj.

ZALA megyéből: VÉGHNÉ TÓTH ERZSÉBET
gyermekápoló, egészségügyi szakoktató, a Zala Megyei Kórház Csecsemő és Gyermekosztályának vezető ápolója. Kiváló, naprakész ismeretekkel rendelkezik, többrészlegű osztály munkáját szervezi a szakmai és gazdaságos működés érdekében. Döntései megalapozottak és határozottak. Kapcsolata munkatársaival, társosztályokkal, hozzátartozókkal és betegekkel humánus és korrekt. Minőségirányításban belső auditor. Civil szervezetek munkáját is támogatja.

AZ ORSZÁGOS SZERVEZET Szakmai Díja: DR. FÁY TAMÁSNÉ
A magyar ápolás kiemelkedő alakja, aki 50 éves szakmai pályafutása alatt sokat tett az ápolás szakma fejlődéséért. Különösen kiemelkedő tevékenysége az Ápolási Igazgatók egyesületében végzett elnöki munkája, intézetében a szociális gondozó szolgálat, az ”Ölelő Kéz Ápolási Centrum” kialakítása, a minőségirányítási rendszer ápolásszakmai koordinálása, önkéntes ápolók képzésének megszervezése, tudományos rendezvények, kutatások koordinálása. Hosszú évek során számtalan kolléga példaképévé vált. Beteg centrikus szemlélete, valamint szakdolgozói elhivatottsága felsővezetői munkakörben betöltött mindennapjainak alappillére. Kiváló szakmai felkészültsége, széleskörű gyakorlati tapasztalata, pozitív emberi tulajdonsága egyaránt elismerésre méltók. Az egészségügyben kifejtett magas színvonalú ápolásvezetői, valamint Kecskemét város és a megye egészségügyi ellátásáért végzett munkájának méltó elismerése e díj.