Gyakorlat és elmélet

A mostani, kihívásokkal teli hónapokban mindenki számára felértékelődött az ápolói hivatás, a magas szintű szakmai ismeret és annak elismerése előtérbe kerül

A képzés minden időben követi a társadalmi igényeket, és most különösen nagy szükség van a jó szakemberekre, akik a hivatásukkal együtt egzisztenciális biztonságot is kapnak.

Felértékelődik azoknak a munkaköröknek a szerepe, ahol az emberi tényező nem helyettesíthető, mint pl. a tanár, az ápoló, vagy az orvos. Napjainkban kiemelten nagy jelentősége van a jó szakemberek képzésének, a kompetenciaalapú tudás megszerzésének. S természetesen nem mellékes az sem, hogy az egészségügyi dolgozók egyre elismertebbek, s mind magasabb a jövedelemük. Csökken a bérkülönbség a szakmai végzettségű szakemberek és a diplomások között, ami azt is jelzi, hogy a munkaerőpiacon megnövekedett az igény a technikumi végzettségű szakemberekre. A családok számára bizony nagy segítséget jelent, ha a 14-15 éves tanuló is hozzájárulhat a családi kasszához, a szakképzés során kapott jelentős tanulmányi ösztöndíja révén. A technikumi iskola azok számára is kiváló lehetőséget ad, akik a későbbiekben főiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni és diplomát szerezni orvosként vagy magasan képzett egészségügyi szakdolgozóként.

Milyen változást jelent a technikumi képzés?
A szakgimnáziumok szeptembertől technikumokká alakulnak át, mely nem csak névbeli változást jelent, hanem a képzési szerkezet is megváltozik. Ez azt jelenti, hogy a 9–10. évfolyamon a diákok a közismereti tárgyak mellett az egészségügyi képzéshez tartozó alapismereteket is tanulják, és 10. évfolyam végén az ágazati alapismeretekből vizsgát tesznek. Az elmúlt évekhez képest változás az is, hogy az írásbeli vizsga elektronikus formában történik.

Mi történik a 10. évfolyam után?
A 10. évfolyam utáni sikeres ágazati alapvizsga után a későbbiekben a gyakorlati képzés kórházakban, szakrendelőkben, bölcsődékben valósul meg, mely során a tanuló megismerheti az egészségügyi területeket belelátva működésükbe, a betegellátás prioritásaiba, így segítséget kap a későbbi szakterület megválasztásába.

Mi a közismereti és szakmai tantárgyak aránya?

  • 9. évfolyam 20%-80% (szakmai órák – közismereti órák)
  • 10. évfolyam 25%-75% (szakmai órák – közismereti órák)
  • 11. évfolyam 40%-60% (szakmai órák – közismereti órák)

Mi a különbség a technikum és a szakképző iskola között?
Míg a szakgimnáziumok helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre, a jelenlegi szakközépiskola elnevezése a következőkben szakképző iskolára változik. A technikumi képzés 5, illetve 6 éves, a szakképző iskola 3 éves. A technikumok érettségit és szakmát, a szakképző iskolák csak szakmát adnak. Valamennyi egészségügyi szakképzés érettségire épül.

A technikumi rendszerben hogyan fogok érettségizni? Hány éves a képzés?

A technikum 12. évfolyama végén a tanuló 4 közismereti tantárgyból tehet érettségi vizsgát (matematika, magyar és történelem, idegen nyelv tárgyakból), ez előrehozott érettséginek számít. A 13. év végén pedig szakmai tantárgyból tesz érettségi vizsgát, mely technikusi vizsgával egyenértékű. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít. Sikeres vizsga után a tanuló érettségi bizonyítványt és szakmai vizsga bizonyítványt kap.

Lehet technikumból főiskolára, egyetemre jelentkezni?
A szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít, így az belépő is a szakmai felsőfokú képzésekre.

Milyen ösztöndíjra van lehetőség a technikumban?
A tanuló a technikumi képzés ideje alatt folyamatosan, már a 9. évfolyamtól pénzjuttatásban részesül, egészen a képzési idő befejezéséig. Az ösztöndíj mértékét befolyásolja a jó tanulmányi eredmény, a kapott összeg akár a minimálbér összegét is elérheti.

Elfogadják külföldön is a technikusi diplomát?
Az új képzés megfelel az EU-előírásoknak, vagyis ez a bizonyítvány egészségügyi és szociális szakterületen külföldön is munkavállalásra jogosít.

És ha nem jutok be a technikumba 8. után?

A tanuló, ha nem jutott be a technikumi képzésbe a 8. évfolyam után, de más oktatási intézményben tanulmányi eredménye a 9. évfolyamban jó eredménnyel zárul, akkor vizsga nélkül kérheti átvételét a technikumi képzésbe ágazaton belül.

Hogyan tudok a leghamarabb szakmát szerezni?
Aki a 8. évfolyam után szakképző iskolába megy, az a 3 év alatt szakmát szerez. Ha később mégis a továbbtanulás mellett dönt, újabb 2 év alatt érettségit szerezhet felkészítő képzés keretében, ekkor a szakmai képzésben is részt vehet magasabb szintű végzettséget adó képzésben, melynek időtartama szintén 2 év.

Fodorné Bekő Mónika

egészségtantanár

 

Vincze Judit

egészségügyi szaktanár, munkaközösség-vezető Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Cegléd

További hírek