Téged keresünk!

“Ápoló leszek” ösztöndíjas program

» Pályaválasztás előtt állsz, és még nem tudod, milyen irányban tanulj tovább érettségi után?
» Érdeklődsz az egészségügyi pálya iránt?
» Együttérzéssel, segítő szándékkal fordulsz embertársaid felé?
» Jól bánsz az emberekkel és könnyen teremtesz kapcsolatot?
» Hajlandó vagy folyamatosan képezni magad a naprakész, biztos szakmai tudás érdekében?
» Szeretsz odafigyelni másokra, gondoskodni az elesettekről?
» Egyetértesz azzal, hogy minden beteget úgy kell ápolni, mint saját szüleinket, vagy, ahogy mi is elvárnánk, ha betegek lennénk?
» Szeretnél magabiztosan, nyugalmat sugározva a betegágy mellett állni a legkritikusabb, legveszélyesebb helyzetben is?


Ápolónak lenni nem csak egy foglalkozás, hanem az egyik legszebb és talán a legnehezebb hivatás. Amellett, hogy az ápolók magabiztos szaktudásukkal az orvosok biztos segítői, a kiszolgáltatott helyzetben lévő betegeknek és hozzátartozóiknak is támaszt nyújtanak. Hétköznapi hősökként óvják honfitársaink egészségét és életeket mentenek. Ők testesítik meg az egészségügy szívét és lelkét. Áldozatos és felelősségteljes munkájukat olyan nehéz helyzetben is zökkenőmentesen végzik, mint a koronavírus- járvány. Az ápoló folyamatos támaszt nyújt a betegnek és a hozzátartozóknak egyaránt. Mindennapi munkája során empátiával, bátorítással és türelemmel fordul embertársaihoz, akik bizalmukat és köszönetüket fejezik ki. A nehéz körülmények ellenére is szívesen végzi munkáját.

Az európai trendeknek megfelelően hazánkban is problémaként jelentkezik az egészségügyi szakdolgozók hiánya, a szakképzésekbe jelentkezők létszámadatai pedig azt mutatják, hogy a továbbtanulás és a szakmaszerzés céljából kevesen választják az egészségügyi szakképzéseket.

A Széchenyi 2020 programban 4,4 milliárd forintból megvalósuló „Ápoló leszek” ösztöndíjas program ezen a helyzeten kíván változtatni. A projekt alapvető célja, hogy javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, és csökkenjen a hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás-hiány, a jól képzett egészségügyi szakdolgozók révén pedig javuljon a magyar lakosság egészségügyi állapota. Az ösztöndíjasok támogatására a projekt országos mentorhálózatot hozott létre, amely segíti az egészségügyi intézmények és a tanulók közötti kölcsönös elköteleződést és a hivatástudat kialakulását.

Programunk célcsoportját az iskolarendszerű nappali és esti egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói, és az őket mentorként segítő oktatók képezik. A program keretében várhatóan 3200, egészségügyi szakdolgozói hivatást választó tanuló kaphat ösztöndíjat, amelynek mértéke 3,01 tanulmányi átlagtól havonta nettó 40 000 forint.

A támogatás legfontosabb feltétele, hogy az ösztöndíjjal támogatott szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a tanulóknak valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben dolgozniuk, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták. A kialakított ösztöndíjrendszer támogatja az egészségügyi szakképesítés megszerzését, és az azt követő hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál történő munkavállalást, biztosítva ezzel az egészségügyi szakdolgozói utánpótlást és az ellátás színvonalának javítását is.

A program keretében eddig 6 ösztöndíjas pályázati ciklus (7 pályázati felhívás) zárult le, melynek eredményeképpen 3214 tanulóval összesen 3821 ösztöndíjszerződés került megkötésre, és közel 1327 millió forintnyi ösztöndíjat folyósított a projekt.

A végzett ösztöndíjasok közül igazoltan 1527 fő már elhelyezkedett valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál és a megszerzett szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik, vagy dolgozott.

A minőségi ápolási munka elképzelhetetlen magasan képzett, kvalifikált és hivatástudattal rendelkező szakdolgozói gárda nélkül. Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját, kiemelt szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a gyógykezelések és a rehabilitáció folyamatában. A szakápolóknak rendkívül sokrétű szaktudással kell rendelkezniük. Az ápolói szakma olyan tudást nyújt, amellyel minél magasabb szintű ápolói munka végezhető, például az otthoni betegápolás, diabetológia, geriátria vagy foglalkozás-egészségügy területén. Emellett az ápolói szakma sokszínű, összetett.

Te döntheted el, hogy hozzád melyik terület áll közel, hol szeretnéd kamatoztatni tudásodat. Vannak, akik szívesen foglalkoznak időskorú, súlyosan beteg emberekkel, mások inkább a rehabilitációval vagy egészségneveléssel, illetve vannak olyanok is, akik a pszichiátriai betegek ellátásában találják meg hivatásukat. Fontos, hogy mindenki olyan területen dolgozhasson, ahol a lehető legjobban tudja hasznosítani azt a tudást, amit a képzés során megszerzett.

Magyarországon állandó hiány van a szakképzett ápolókból, így a képzés elvégzésével könnyen el tudsz helyezkedni. Ezzel a végzettséggel változatos munkalehetőségek várnak a kórházakban, klinikákon, szanatóriumokban és egyéb egészségügyi, illetve gondozási feladatot ellátó intézményekben. Magasabb szakmai végzettséggel könnyebben dolgozhatsz majd számodra megfelelő egészségügyi intézményben.
Az érdeklődők az aktuális pályázati információkat a projekt honlapján a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram linken, valamint az ÁEEK és az ENKK honlapján érhetik el.

További hírek