Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztató 8. osztályosok számára 2022/2023. tanév:

Technikum (5 év)

Az elnevezés a minőségi szakképzést jelképezi, valamint arra utal, hogy az itt a végzett tanulók középfokú technikusi végzettséget szerezhetnek intézményünkben.

Jellemzői:

 • A technikusképzés 5 éves.
 • Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk.
 • Az első két évfolyamon széles körű ágazati alapoktatás folyik a választott ágazat szerint.
 • Kilencedik évfolyamon komplex természettudományos tantárgyat, majd ágazatnak megfelelően csak egy természettudományos tárgyat tanulnak a diákok.
 • 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a diákok szakmairányt választanak.
 • Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után 11. évfolyamtól duális képzés folyik szakképzési munkaszerződés alapján, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
 • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban.
 • Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi vizsgával zárul az oktatás 12. évfolyamon.
 • Idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló.
 • A szakmai technikus vizsga az ötödik érettségi tárgy.
 • A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
 • A jó tanulmányi eredménnyel végzett tanulók a szakmai vizsgájuk beszámításával tovább tanulhatnak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. Az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
Egészségügy ágazat:

a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával együttműködve

 

Egészségügyi asszisztens (kód: 0401)

Technikum: 5 éves képzés

 • A tanulmányi terület belső kódja: 0401
 • Ágazat: Egészségügy
 • A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02
 • A szakma szakmairányai:
 • Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakirány: a szív- és érrendszert érintő diagnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra;
 • Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, alatti és utáni feladatok elvégzésére;
 • Radiográfiai asszisztens szakmairány: az emberi testtájak különféle képalkotó vizsgálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel.

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk. Tanult idegen nyelv: angol vagy német Felvételi módja: A felvétel a tanulók hozott általános iskolai eredménye alapján történik. A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban), valamint pályaalkalmassági vizsgálat (a vizsgálatot az iskola szervezi).

 

Egészségügyi laboráns (kód: 0402)
 • Technikum: 5 éves képzés
 • A tanulmányi terület belső kódja: 0402
 • Ágazat: Egészségügy
 • A szakma azonosító száma: 5 0913 03 03
 • A szakma szakmairányai:
 • Klinikai laboratóriumi asszisztens
 • Szövettani asszisztens

Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy patológiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket végez. A szövettani asszisztens feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, szeretne laborkörnyezeteben dolgozni, prezíc munkát végezni. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk. Tanult idegen nyelv: angol vagy német Felvételi módja: A felvétel a tanulók hozott általános iskolai eredménye alapján történik. A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban), valamint pályaalkalmassági vizsgálat (a vizsgálatot az iskola szervezi).

 

Általános ápoló – 6 év (kód: 0403)
 • Technikum: 6 éves képzés
 • A tanulmányi terület belső kódja: 0403
 • Ágazat: Egészségügy
 • A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással rendelkezik. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk. Tanult idegen nyelv: angol vagy német Felvételi módja: A felvétel a tanulók hozott általános iskolai eredménye alapján történik. A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban), valamint pályaalkalmassági vizsgálat (a vizsgálatot az iskola szervezi).

 

A hirdetett szakmákat és képzéseket bemutató kisfil:

 

Felvételi tájékoztatót ide kattintva érheti el.

Felnőttek szakmai oktatására szánt tájékoztató füzetet ide kattintva érheti el.

Honlapunkon és facebook oldalunkon számos információ elérhető a pályaválasztás előtt álló fiataloknak az alábbi linkeken:

https://balashazy.unideb.hu/

https://www.facebook.com/balashazy.iskola

További hírek